98.drekas

Daniel Rękas

CEO - Chief Experience Officer

Konsultant, trener. Zajmuje się doradztwem operacyjnym w zakresie produkcji i łańcucha dostaw, współpracując w trakcie projektów z kadrą zarządzająca, specjalistami oraz operatorami procesu. Zawsze zwraca uwagę na pomysły pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaną pracą. W pracy kieruje się zasadami Systemu Produkcyjnego Toyoty.

 

Osiągnięcia:
  • Lider program Lean Leadership dla firmy FMCG (największy eksporter żywności z Polski).

  • Program rozwoju managerów (ponad 100 managerów wyższego średniego szczebla).

  • Lean Coach dla 6 Kaizen events (m.in podniesienie wydajności linii o 12%, zwiększenie wykorzystania surowca o 1,2%).

  • Lean coach dla ponad 40 projektów A3 – m. in zwiększenie możliwości przerobu surowca na jednym z działów o 23%, zwiększenie wykorzystania surowca w ciągu produkcyjnym o 7%, obniżenie towaru 3. kategorii o 50%.

  • Bezinwestycyjne zwiększenie możliwości produkcyjnych o 74% u producenta agrochemikaliów.
  • Skrócenie procesu montażu o 21% u producenta urządzeń rehabilitacyjnych.
  • Odpowiedzialny za program Lean (szkolenia, coaching managerski, projekty A3) który przyczynił się do podniesienia OE o 2,1%.
  • Wdrożenie Grup Rozwiązujących Problemy do Dziennego Systemu Zarządzania, które przyczyniły się do rozwiązania 6 dużych problemów (jakość i wydajność) przez pierwsze 6 miesięcy.
  • Zwiększenie wydajności produkcji o 3% u producenta tworzyw sztucznych
  • Zmniejszenie średniorocznego poziomu zapasów wyrobu gotowego z 14 mln do 10 mln na jednej z kategorii produktowych (bez utraty dostępności) w firmie z branży FMCG
Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.