Tomasz Majewski

Tomasz Majewski

CEO - Customer Experience Officer

Mgr psychologii klinicznej, terapeuta i trener umiejętności psychologicznych i komunikacyjnych.

W swojej praktyce posługuje się głównie metodami Nonviolent Communication (NVC) - Porozumienie bez Przemocy, oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).Prowadzi szkolenia dla biznesu z tematów: antymobbing, Nonviolent Communication, asertywność/komunikacja/rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, zarządzanie własną energią i rozwijanie potencjału osobistego. Prowadzi terapię/coaching indywidualny i grupowy.

 

Osiągnięcia:
  • certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA)
  • członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  • konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  • członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • posiadacz certyfikatu I i II stopnia kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • współtwórca, wykładowca Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej
Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.