REFERENCJE OD STENA RECYCLING

Pani Anna Jaranowska, Kierownik Biura Rekrutacji, Szkoleń i Rozwoju Pracowników Stena Recycling sp. z o.o. przekazała na nasze ręce referencje o następującej treści:

"W latach 2012-2018, konsultantka EC sp. z o.o. Grażyna Kawka, przy wsparciu Janusza Kamieńskiego, przeprowadzili dla ponad 120 menedżerów oraz brygadzistów Stena Recycling w Polsce projekt rozwojowy, poprzedzony analizą potrzeb organizacji, oraz indywidualnych potrzeb uczestników. Wspólnie z Januszem Kamieńskim i Grażyną Kawką opracowaliśmy program szkoleń i warsztatów umiejętności managerskich oraz przywódczych, zawierających wiele praktycznych ćwiczeń dostosowanych do realiów firmy oraz rynku gospodarki odpadami i recycylingu. Ponieważ w projekcie uczestniczył top management, managerowie średniego szczebla oraz brygadziści, każdorazowo program oraz zadania były dostosowane do potrzeb poszczególnych grup uczestników. Aby zwiększyć efektywność programu korzystaliśmy z platformy online Promote, która wspiera założenia High Performance Learning Journeys. Mimo, że było to dla konsultantów nowe narzędzie, podeszli do tematu bardzo elastycznie i z dużym zaangażowaniem, co pozwoliło wspólnie przygotować atrakcyjne zadania i rekomendacje rozwojowe dla uczestników, a tym samym wydłużyć proces uczenia się i zwiększyć efektywność szkoleń.

W 2018 roku rozpoczęliśmy wspólnie nowy program przywódczy, który kontynuujemy w 209 roku. PO warsztatach pilotażowych dla zespołu zarządzającego, włączyliśmy do programu kolejnych managerów średniego szczebla. Po odświeżeniu wiedzy i umiejętności z pierwszego cyklu działań rozwojowych, przeszliśmy do roli lidera oraz warsztatów zarządzania zmianą. W trakcie warsztatu zespołu zarządzającego pojawiła się debata oksfordzka, jako jedno z narzędzi. W efekcie realizacji projektu, uczestnicy rozwinęli umiejętności managerskie i przywódcze, a także te związane z przewodzeniem zmianie w matrycowej organizacji. Wzięli większą odpowiedzialność, również ją delegowali i włączyli wielu pracowników w realizację zadań oraz projektów.

Dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi, otwartości, cierpliwości i ogromnej elastyczności Janusza i Grażyny, przygotowaliśmy program działań rozwojowych dla pracowników różnych szczebli organizacji, szyty na miarę i dopasowany w każdym szczególe do potrzeb biznesowych, organizacyjnych oraz rozwojowych. Zawsze możemy też liczyć na dobrą dyskusję i wartościowe rekomendacji pokazujące szerszy obraz sytuacji."

To bardzo miłe słowa. Dziękujemy Aniu! I oczywiście działamy dalej! Gratulacje i podziękowania również dla Grażyny Kawki, bo to Ona dźwigała prawie cały ciężar procesu rozwojowego kierownictwa Stena Recycyling!