EC CZŁONKIEM ZAŁOŻYCIELEM SDP

Dziś założone zostało Stowarzyszenie Service Design Poland. Misją Stowarzyszenia jest:

  • - Pomoc organizacjom i instytucjom w transformacji z orientacji na swoje produkty do orientacji na wartość oferowaną odbiorcom.
  • - Wsparcie osób uprawiających zawód Service Designera
  • - Edukacja rynku czym jest Service Design, co daje przedsiębiorstwom i jakie są najlepsze praktyki projektowania usług.
EC została członkiem założycielem stowarzyszenia. Janusz Kamieński jest szefem zespołu ds. komunikacji.

Mamy w EC nadzieję i przekonanie, że najlepsze praktyki Customer Experience Management i Service Design przyczynią się do rozwoju biznesu w Polsce, a także znacznie lepszej i sprawniejszej realizacji usług w biznesie, administracji publicznej i sektorze społecznym!