Początek EC

Agnieszka Polska i Janusz Kamieński zakładają EC (Executive-Conversation)