Model Human Performance Technology (HPT)

Wykorzystanie Modelu Human Performance Technology (HPT) w zarządzaniu zmianą – warsztat dla menedżerów i specjalistów z dziedziny usprawniania efektywności organizacji