Model Human Performance Technology (HPT)

W związku z czerwcowym sukcesem, powtarzamy warsztat dla menedżerów: „Wykorzystanie Modelu Human Performance Technology (HPT) w zarządzaniu zmianą”