Listopad      EC w Czechach

EC w Czechach! W zwiazku z sukcesem naszego projektu dla KINGSPAN w Polsce, zostaliśmy zaproszeni do przeprowadzenia działań zwiększających efektywność naszego klienta w jego czeskim oddziale