Master Certification w programie Perswazyjna Komunikacja

Agnieszka Polska i Janusz Kamieński zdobywają tytuł Master Certification w programie Perswazyjna komunikacja, zdobywając tym samym uprawnienia do certyfikowania innych osób do prowadzenie tego programu.