Persfazyjna Komunikacja w ECCO

Wszyscy pracownicy ECCO, poprzez uczestnictwo w diagnozie stylu ich komunikacji oraz stosownych warsztatach, nabywają umiejętności Perswazyjnej komunikacji.