Zarządzanie Doświadczeniami Klientów

Kolejny klient EC, rozpoczął proces "Zarządzanie Doświadczeniem Klienta".