Agnieszka Polska - mediator

Agnieszka Polska współuczestniczyła w przeprowadzeniu mediacji zakończonych podpisaniem ugody pomiędzy Dyrekcją a lekarzami w jednym z warszawskich szpitali. Obydwie strony wyraziły uznanie i podziękowanie mediatorom za efektywność prowadzonych rozmów.