Audyt w EC zakończony

Zakończony został Audyt doświadczeń klientów z marką EC. Serdecznie dziękujemy ponad 50% klientów, którzy wzięli udział w badaniu! Uzyskane tą drogą informacje pozwolą nam na bardziej precyzyjne podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług w zgodzie z oczekiwaniami naszych klientów. Podstawowe wnioski wynikające z badania to:

  • EC została przez swoich klientów określona jako warta swojej ceny marka Premium
  • Najistotniejszym oczekiwaniem zgłoszonym przez naszych klientów jest Uczciwość i etyczna postawa przedstawicieli firm doradczych, a najmniej istotnym okazała się Zdolność do wieloletniej współpracy
  • Jednocześnie Uczciwość i etyczna postawa została określona jako najmocniejsza strona EC
  • Wskaźnik gotowości naszych klientów do rekomendowania naszej firmy przekroczył o 20% średnią rynkową, z czego jesteśmy w szczególny sposób dumni! Dziękujemy za ZAUFANIE!