Konferencja Persona Global

Agnieszka Polska i Janusz Kamieński uczestniczą w dorocznej konferencji
Persona Global®, która tym razem odbywa się w Budapeszcie. Konferencja poświęcona będzie dzieleniu się najlepszymi światowymi praktykami we wdrażaniu narzędzi Persona Global®.