Artykuł Janusza Kamieńskiego i Andrzeja Łokaja w HBR

Harvard Business Review, w swoim specjalnym wydaniu poświęconym relacjom z klientom, publikuje artykuł Janusza Kamieńskiego i Andrzeja Łokaja Pt. „Zarządzanie bez mierzenia?”. Artykuł traktuje o najsłabszej stronie polskich przedsiębiorstw (twierdzenie oparte na wynikach badań gotowości polskiego rynku do zarządzania doświadczeniem klienta, jakie EC przeprowadziła wraz z HBRP w roku 2008), czyli stosowanie dobrze dobranych mierników jakości dostarczanych klientom doświadczeń.