Badanie CEM

EC, wraz z kwartalnikiem THINK TANK Magazine, prowadzi II edycję badania mocnych i słabych stron polskich przedsiębiorstw w procesie zarządzania doświadczeniem swoich klientów (CEM). Raport będzie gotowy w styczniu.