Caffe House

Janusz Kamieński występuje jako mówca otwierający październikowe spotkanie biznesowe Caffe House (informacja: na Facebooku – kliknij tutaj; w LinkedIn – kliknij tutaj)