Zarządzanie doznaniami klientów

EC wśród trzech Key Note Speakerów na I Kongresie Zarządzania Ryzykiem. Janusz Kamieński prowadzi prezentację pt.: "Zarządzanie doznaniami klientów – współczesna dyscyplina budowania reputacji firmy. Więcej informacji i program Kongresu tutaj.