Konferencja Next Generation Consumer Care

Konsultanci EC uczestniczą jako goście specjalni w Konferencji Next Generation Consumer Care.