Kierownicy Stena Recycling uczą się Lean-u

Rozpoczynamy serię warsztatów szkoleniowych z zakresu Lean Management, w których uczestniczy grupa kierowników ze Stena Recycling.

Executive-Conversation © 2004 - 2019. All rights reserved.