Warsztaty QualiTeamowe dla DKMS

Kolejna grupa pracowników DKMS podnosi swoje kwalifikacje w obszarze umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.

Executive-Conversation © 2004 - 2019. All rights reserved.