Warsztaty QualiTeamowe dla DKMS

Kolejna grupa pracowników DKMS podnosi swoje kwalifikacje w obszarze umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.