Jak wygrać z konkurencją mimo jej nadmiaru?

Janusz Kamieński występuje podczas konferencji "RYNEK USŁUG EDUKACYJNYCH W CZASACH HIPERKONKURENCJIPOMIĘDZY JAKOŚCIĄ A HAŁAŚLIWOŚCIĄ", organizowanej przez KDK oraz PARP. Janusz doradził uczestnikom z firm szkoleniowych z całej Polski jak mogą wygrać z konkurencją w czasach zdefiniowanych jako ekonomia doświadczeń (experience economy).

Poprawiono: poniedziałek, 18 września 2017 11:14

Odsłony: 26

Mardom dołącza do grona klientów EC

Celem półrocznego projektu jest podniesienie produktywności Mardom o minimum 50%!

Poprawiono: piątek, 01 marca 2019 23:27

Odsłony: 19

Lean Hill dołącza do grona klientów EC

Poprawiono: piątek, 01 marca 2019 23:27

Odsłony: 17

Załoga "Pierwszej szklanki" zdobywa srebro!

Po najtrudniejszych regatach śródlądowych w Polsce, w których ścigają się dzielne załogi jachtów klasy DZ, załoga "Pierwszej szklanki", w której skład wchodzą konsultanci EC, zdobywa srebrny medal. Mamy więc II miejsce w Międzynarodowych Regatach Jachtów Klasy DZ!.

Poprawiono: niedziela, 13 sierpnia 2017 11:14

Odsłony: 18

Witamy Martę Koszowską w gronie EC

Marta Koszowska dołącza do naszego grona w charakterze asystentki.

Poprawiono: czwartek, 28 lutego 2019 18:13

Odsłony: 19