Scalamy możliwości. Wykorzystujemy ich potencjał we właściwy sposób.

Doradcy

EC to firma doradztwa strategicznego i procesowego. Dlatego też, tym bardziej sami doceniamy korzyści płynące z porad od osób znających się na rzeczy. Powołaliśmy do życia Grupę Doradców EC, z której opinii i porad korzystamy w szczególnie ważnych sytuacjach dla firmy.
Oto członkowie naszej Grupy Doradczej:

 • Tomasz Magda,

  Partner w Amrop Hever

  Doświadczony doradca i Head-hunter.

  Wykształcenie:

  W 1990 uzyskał stopień Bachelor of Arts (BA) w zakresie Studiów Wschodnioeuropejskich w Columbia College Columbia University.

  Doświadczenie zawodowe:

  W 1994 rozpoczął pracę w firmie, która przekształciła się w Amrop Hever Group. Jego zainteresowania oraz doświadczenia zawodowe wiążą się z: firmami rodzinnymi, usługami specjalistycznymi oraz branżą IT/telekomunikacyjną. W latach 1990 był współzałożycielem
  oraz sprawował obowiązki zarządcze i nadzorcze w trakcie powstawania oraz początkowej fazie rozwoju największej w Polsce organizacji zarządzania zasobami ludzkimi East Net, partnera czołowych światowych firm w dziedzinie szkoleń, zarządzania wynagrodzeniami i bonusami oraz outsourcingu.

 • Krzysztof Maurycy Olszowski

  Prezes SoftProduct Sp. z o.o.

  Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w branży informatycznej jak również doskonałą wiedzę oraz praktykę w zarządzaniu firmami, które obejmują planowanie strategiczne, analizę systemów zarządzania zasobami oraz projektowanie systemów baz danych.

  Wykształcenie:

  Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UW, 1983.

  Doświadczenie zawodowe:

  Członek zespołu ekspertów Banku Światowego, prowadzącego audyt systemów informatycznych w Ministerstwie Zdrowia.
  Kierował wdrażaniem szeregu dużych systemów informatycznych, w tym w dziedzinie controllingu oraz zarządzania procesami.
  Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 • Dariusz Rosłon

  Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający SoftProduct Sp. z o.o.

  Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży informatycznej oraz wyjątkową wiedzę oraz praktykę w zakresie analizy systemowej oraz projektowania systemów baz danych.

  Wykształcenie:

  Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UW, 1987.

  Doświadczenie zawodowe:

  Kierował wdrażaniem szeregu dużych systemów informatycznych w tym w dziedzinie controllingu oraz zarządzania procesami, realizowanych m.in. dla: Naczelnego Sądu Administracyjnego, APCO Sp. z o.o., Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, itp.
  Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 • Andrzej Uryga

  Temporary CEO w Dairy Queen Poland

  Wieloletnie doświadczenia w doradztwie oraz zarządzaniu.

  Wykształcenie:

  - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Informatyka
  - Uniwersytet Jagielloński, Filozofia

  Doświadczenie i projekty:

  W latach 90-tych realizował projekty doradcze w branży księgarskiej. W latach 2004-2007 pracował jako Dyrektor sprzedaży w EMPIK,
  od 2007 roku w Drogeriach Natura, Polbita Sp. z o.o.