Opinie klientów

Dziękujemy za zaufanie

W latach 2012-2018, konsultantka EC sp. z o.o. Grażyna Kawka, przy wsparciu Janusza Kamieńskiego, przeprowadziła dla ponad 120 menedżerów oraz brygadzistów Stena Recycling w Polsce projekt rozwojowy, poprzedzony analizą potrzeb organizacji, oraz indywidualnych potrzeb uczestników. Wspólnie z Januszem Kamieńskim i Grażyną Kawką opracowaliśmy program szkoleń i warsztatów umiejętności managerskich oraz przywódczych, zawierających wiele praktycznych ćwiczeń dostosowanych do realiów firmy oraz rynku gospodarki odpadami i recycylingu. Ponieważ w projekcie uczestniczył top management, managerowie średniego szczebla oraz brygadziści, każdorazowo program oraz zadania były dostosowane do potrzeb poszczególnych grup uczestników. Aby zwiększyć efektywność programu korzystaliśmy z platformy online Promote, która wspiera założenia High Performance Learning Journeys. Mimo, że było to dla konsultantów nowe narzędzie, podeszli do tematu bardzo elastycznie i z dużym zaangażowaniem, co pozwoliło wspólnie przygotować atrakcyjne zadania i rekomendacje rozwojowe dla uczestników, a tym samym wydłużyć proces uczenia się i zwiększyć efektywność szkoleń.

W 2018 roku rozpoczęliśmy wspólnie nowy program przywódczy, który kontynuujemy w 2019 roku. Po warsztatach pilotażowych dla zespołu zarządzającego, włączyliśmy do programu kolejnych managerów średniego szczebla. Po odświeżeniu wiedzy i umiejętności z pierwszego cyklu działań rozwojowych, przeszliśmy do roli lidera oraz warsztatów zarządzania zmianą. W trakcie warsztatu zespołu zarządzającego pojawiła się debata oksfordzka, jako jedno z narzędzi. W efekcie realizacji projektu, uczestnicy rozwinęli umiejętności managerskie i przywódcze, a także te związane z przewodzeniem zmianie w matrycowej organizacji. Wzięli większą odpowiedzialność, również ją delegowali i włączyli wielu pracowników w realizację zadań oraz projektów.

Dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi, otwartości, cierpliwości i ogromnej elastyczności Grażyny i Janusza, przygotowaliśmy program działań rozwojowych dla pracowników różnych szczebli organizacji, szyty na miarę i dopasowany w każdym szczególe do potrzeb biznesowych, organizacyjnych oraz rozwojowych. Zawsze możemy też liczyć na dobrą dyskusję i wartościowe rekomendacji pokazujące szerszy obraz sytuacji.

Anna Jaranowska, Kierownik Biura Rekrutacji, Szkoleń i Rozwoju Pracowników,
Stena Recycling sp. z o.o

 

W latach 2017-2018, konsultanci EC przeprowadzili dla naszych kierowników liniowych projekt rozwojowy ściśle odpowiadający potrzebom biznesowym fabryki DANONE w Bieruniu. Zastosowana przez konsultantów metodyka łącząca Customer Experience Management, Lean Management, oraz umiejętności przywódzcze, przyniosła doskonałe efekty. Nasi kierownicy nauczyli się nie tylko elementów zarządzania, ale także mieli okazję doskonalić znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzie takich jak PSG (A3) czy „root-cause analysis”. Niewątpliwą wartością dodaną projektu było przygotowanie i wdrożenie przez każdego z uczestników własnego projektu optymalizacyjnego. Wszystkie projekty doczekały się realizacji a ich efekty wykroczyły daleko poza spodziewane ramy. W efekcie realizacji projektu, kierownicy wszystkich szczebli nie tylko rozwinęli swoje umiejętności przewodzenia ludziom i zarządzania projektami, ale przede wszystkim wyraźnie wzrosła ich gotowość do brania na siebie odpowiedzialności i wciągania własnych ludzi w proces analizowania problemów i wdrażania stosownych zmian. Projekt zrealizowany z EC, z całą pewnością przyczynił się do tego, że w chwili obecnej zakład w Bieruniu jest benchmarkiem dla fabryk DANONE z całej Europy. Jeśli ktoś chce zrealizować projekt rozwojowy mający na celu radykalną poprawę parametrów biznesowych i skuteczny rozwój ludzi, zdecydowanie polecam kontakt z EC.

Krzysztof Wiśniak HR Manager, Operations, Central Europe & Nordics, DANONE

 

"Konsultanci EC przeprowadzili w 2016 roku warsztaty szkoleniowo-integracyjne dla grupy osób na szczebla kierowniczego. Celem warsztatów było scalenie zespołu, który po dłuższym czasie nieobecności głównego przełożonego, funkcjonował w różnych, często odmiennych stylach zarządzania, czasami nie znając się nawzajem. Zyskując jednego wspólnego przełożonego, zespół postawiony przed zadaniem wzmocnienia, wzajemnego zaufania, współpracy opartej na wyjściu poza dotychczasowe ramy, poznaniu oczekiwań przełożonego i zaplanowaniu dalszych wspólnych celów i metod ich realizacji. Pan Janusz Kamieński, przygotowując ofertę dopasowanych do oczekiwań naszej firmy, wykazał się dużą otwartością i elastycznością w podejściu do zakresu i formy warsztatów. Zaproponowane ćwiczenia miały bardzo dynamiczny charakter, dotykały różnych umiejętności interpersonalnych uczestników spotkania i niejednokrotnie ich zaskakiwały, pobudzając kreatywność i innowacyjność przy wykonywaniu zadań. Dzięki postawie prowadzących, atmosfera warsztatów pozytywnie wpłynęła na efekty wspólnej pracy. Uczestniczy potwierdzili lepsze wzajemne poznanie i zrozumienie dla pracy kolegów. Zmieniające się formy ćwiczeń i zróżnicowany dobór do grup pozwolił wszystkim uczestnikom na interakcję."

 Joanna Kępczyńska, Członek Zarządu Innogy Polska

 

"W ramach współpracy z Panem Januszem Kamieńskim oraz Piotrem Machowskim z firmy EC, zrealizowany został dla Banku Zachodniego WBK projekt obejmujący:
1) Warsztaty dla kadry menedżerskiej "Zarządzanie doświadczeniami klientów"
2) Przygotowanie rekomendacji dla programu badawczego uwzględniającego metodologię zarządzania doświadczeniami klientów.

Projekty zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Współpracę oceniam wysoko, doceniając otwartość i zaangażowanie się konsultantów w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, a w szczególności wsparcie w poszukiwaniu inspiracji do poszukiwania rozwiązań z perspektywy klienta."

 Piotr Mucha, Dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością i Doświadczeniem Klienta

 

"Z Januszem Kamieńskim współpracuję od roku 2007. W tym okresie Janusz, wraz ze swoim Zespołem, zrealizował szereg procesów doradczych i rozwojowych, skrojonych na potrzeby organizacji, którymi zarządzałem.

Konsultanci EC każdorazowo profesjonalnie analizowali sytuację i nasze wyzwania, a następnie proponowali skrojone na nasze potrzeby rozwiązania w formie procesów doradczych i/lub rozwojowych.

Niesamowita wiedza praktyczna i doświadczenie - w tym w zakresie Zarządzania Doświadczeniami Klientów - umiejętność i wyczucie pracy z grupą, połączone z angażującą wszystkich formą prowadzenia działań, to kluczowe cechy wyróżniające konsultantów EC.

Wszystkie zrealizowane z EC działania skutkowały wzrostami wyników sprzedaży i marż, lepszym i skuteczniejszym serwisem klientów oraz bezpośrednio wpływały na wzrost zaangażowania pracowników.

Mogę zarekomendować Janusza, wraz z zespołem konsultnatów EC, jako wiarygodnych i wartych współpracy partnerów."

 Ryszard Jelonek,
były Dyrektor Operacyjny Kingspan Insulation
oraz
Dyrektor Generalny Tremco-Illbruck Polska

 

"Konsultanci EC przeprowadzili dla nas projekt w ramach którego badaliśmy co stanowi faktyczną wartość dla naszych istniejących klientów. Od dłuższego czasu nasi handlowcy sygnalizowali odmienne oczekiwania potencjalnych klientów, jednak zawsze były to ogólniki. Zanim zdecydowaliśmy się wprowadzić jakiekolwiek zmiany w naszych produktach i procesach obsługi klienta chcieliśmy dowiedzieć się więcej o faktycznych oczekiwaniach grupy docelowej. Badania przeprowadzone przez EC pozwoliły nam dokładnie sprecyzować co jest ważne dla klientów i rozpocząć proces niezbędnych zmian organizacyjnych i procesowych mających na celu zmianę strategii firmy, oraz większe ukierunkowanie na klienta. Od lat, specjalnie dla naszych klientów, organizujemy wieczory inspiracji biznesowych na których poruszamy tematy bliskie każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu swój własny biznes. Na jeden z takich wieczorów zaprosiliśmy w 2016 roku jako mówcę i facylitatora Janusza Kamieńskiego, który przeprowadził wystąpienie pt. „Czy na pewno wiesz, za co chcą płacić Twoi klienci”. Pomysł zagłębienia się w tajniki relacji z klientami z perspektywy strategii i budowania przewagi konkurencyjnej okazał się strzałem w dziesiątkę. Uczestnicy zaangażowali się w warsztaty i dyskusję do tego stopnia, że nie pozwolili Januszowi zakończyć swojego wystąpienia, które przedłużone zostało w zwiąku z tym o całą godzinę! Dzięki całemu wieczorowi i doskonale przeprowadzonemu wystąpieniu, uczestnicy wynieśli ze spotkania cenne wskazówki dla swojego biznesu."

 Barbara Dzida, Dyrektor Marketingu Bibby Finance

 

"W II połowie 2014 roku konsultanci EC zrealizowali dla Raiffeisen Polbank szereg inicjatyw zmierzających do wypracowania nowego pozycjonowania strategicznego marki Banku dla segmentu klientów indywidualnych. Współpraca obejmowała prace analityczne, realizację badań jakościowych dostarczających wiedzy o oczekiwaniach klientów, przeprowadzenie cyklów warsztatów z kierownictwem Banku oraz poprowadzenie warsztatów z grupą zarządu oraz dyrektorów Banku.

Współpraca przyniosła nie tylko oczekiwane założenia dla pozycjonowania strategicznego naszej marki, ale także konkretne wytyczne do budowania produktów zgodnych z tym pozycjonowaniem. Dodatkowo dzięki włączeniu w proces szerokiej grupy managerów jesteśmy dobrze przygotowani do wdrażania przygotowanych zmian.

Janusz Kamieński i Piotr Machowski znakomicie włączyli się w pracę naszego zespołu i sprawnie pokierowali projektem. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy i mamy przygotowaną koncepcję uzyskania znacznej i trwałej przewagi na trudnym rynku indywidualnych usług bankowych."

 Piotr Czarnecki,
Prezes Zarządu
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank logo
"Dzięki konsultantom EC zbudowaliśmy mocny fundament wiedzy na temat nowoczesnych procesów związanych ze sprzedażą i obsługą klienta i poszerzyliśmy znacznie horyzonty naszego zespołu. Konkurencja niech się teraz boi."

 Jarosław Król,
V-ce Prezes Zarządu
CTL Logistics

"Na MEGA Rzeszów Conference zaprosiliśmy Janusza Kamieńskiego jako eksperta w dziedzinie strategii CEM. Zarówno część merytoryczna wystąpienia, jak i przygotowanie oraz przeprowadzenie były na najwyższym poziomie! Janusz Kamieński zaskoczył nas swoją otwartością, pozytywnym nastawieniem oraz charyzmą. Jeśli ktoś potrzebuje osoby o wysokich kompetencjach prezenterskich popartych głęboką wiedzą i doświadczeniem, powinien zdecydowanie zaprosić Janusza do współpracy."

 Alicja Leś,
MEGA Rzeszów Conference 

"Jako pasjonat wszelkich zagadnień związanych z lojalnością klientów polecam współpracę z Panem Januszem Kamieńskim i firmą EC. Obecnie współpracujemy z EC w zakresie inspiracji i konsultacji dla tworzonej strategii Customer Experience w segmencie B2B. W tematyce CEM uznaję Pana Janusza Kamieńskiego za wiodącą postać na rynku. Oznacza to, że ma nie tylko wiedzę/doświadczenie, ale przede wszystkim wie, jak skutecznie doradzić klientowi."

 Krzysztof Grzyb,
Customer Experience Manager,
Pracuj.pl 

"W 3 kwartale tego roku konsultanci Excecutive-Conversation przeprowadzili dla naszej firmy audyt oczekiwań klientów. Spodziewałem się potwierdzenia istniejącej w firmie wiedzy. Jednak dzięki badaniu otrzymaliśmy precyzyjny zastrzyk nowej informacji w formie, która pozwala nam stworzyć nowe procesy z focusem na najważniejsze oczekiwania klientów. Finalnie liczę, że stworzymy obszar trudnej do powielenia przewagi konkurencyjnej."

 Janusz Naglik,
General Manager,
Akzo Nobel Decorative Paints Poland 

akzonobel-logo

"Janusz Kamieński i Piotr Machowski z EC przeprowadzili dwudniowy warsztat dla Działu Zarządzania Doświadczeniem Klienta w PLAY. Nieprzeciętna wiedza poparta konkretnymi przykładami, praktyczne podejście do biznesu, wiele fascynujących success stories i pozytywna energia emanująca z obu prowadzących sprawiły, że było to dla naszego zespołu niezapomniane wydarzenie, z którego jeszcze długo będziemy czerpać inspirację do działania. Podczas warsztatu mieliśmy okazję pogłębić naszą wiedzę o tym, czym jest budowanie zdolności organizacji do kreowania wyjątkowego doświadczenia klienta. Dowiedzieliśmy się, jak wspierać naszych klientów wewnętrznych w organizacji poprzez dostarczanie im inspiracji i pomocy we wdrażaniu rozwiązań poprawiających doświadczenie klienta. Zaprojektowaliśmy też plan działania dla naszego zespołu w krótkiej, średniej i długiej perspektywie. Pełna synergia całej grupy, mnóstwo pomysłów i solidna dawka wiedzy. Januszu, Piotrze – dziękujemy!!"

 Zuzanna Chodyra-Piast,
Kierownik Działu Zarządzania Doświadczeniem Klienta (CEM),
P4 Sp. z o.o. - Play 

play-logo

"Janusz Kamieński poprowadził dla kilkudziesięciu kluczowych pracowników Amrop warsztaty dotyczące rozwijania biznesu naszej firmy. Międzynarodowy zespół uczestników był zaangażowany w projektowanie doświadczeń naszych klientów, jako klucza do realizacji strategii Amrop. Warsztaty były doskonale zaplanowane i w całości dotyczyły specyficznego modelu biznesowego Amrop. Janusz poprowadził warsztaty w sposób w pełni go charakteryzujący – z pełną mocą energii, interakcją i nieustającym stawianiem wyzwań uczestnikom – wszystko na najlepszym, światowym poziomie."

 Costa Tzavaras, Global Knowledge Manager, Amrop 

amrop-logo

"W 2010 roku nasza fabryka zdobyła tytuł BEST FACTORY spośród 18 zakładów produkcyjnych Reckitt Benckiser w Europie. Spełniamy najwyższe standardy produktywności i rokrocznie podnosimy poziom zaangażowania naszych pracowników. Jestem całkowicie przekonany, że w znacznym stopniu przyczyniły się do tego działania, jakie zrealizowaliśmy z konsultantami EC: klaryfikacja strategii na lata 2008-2011, doprecyzowanie Misji i Wizji fabryki, zaprojektowanie i skuteczne wdrożenie Balanced Score Card'u opartego na pięciu filarach naszej strategii, a w końcu rozwój kompetencji menedżerskich i leadershipowych w ścisłej korelacji z naszą strategią (Strategy Based Training)."

 Wieńczysław Bronny, Dyrektor Fabryki, Reckitt Benckiser 

rb-logo

"Poprowadzony przez Janusza Kamieńskiego warsztat w pełni uzmysłowił nam, w którym miejscu znajdujemy się na drodze do zdolności naszej firmy do zarządzania nadzwyczajnymi/ponadprzeciętnymi doświadczeniami naszych klientów. Konkretnie, przejrzyście, z energią. Inspirująco. Polecam wszystkim!"

 Dominika Ludwiczak, Dyrektor HR SAGE Sp. z o.o. 

sage

"Widząc zaangażowanie naszych ludzi biorących udział w warsztatach CEM, prowadzonych przez konsultantów EC, współczuję naszej konkurencji…"

 Alek Zacharewicz, v-ce Prezes AFRISO Polska 

afriso

"Dzięki procesowi CEM+, wyróżniamy się w naszym otoczeniu rynkowym. Dzięki spójności wizji marki, strategii i procesów, ludzie dokładnie wiedzą jak postępować."

 Piotr Rytowski, Dyrektor Działu Wsparcia BR EDIPRESSE Polska 

edi

"Audyt doświadczeń klientów poprowadzony dla nas przez EC pozwolił nam na określenie kluczowych obszarów budujących wartość marki i spółki. Dzięki wspólnej pracy zdefiniowane zostały priorytety działania. Usprawniliśmy naszą komunikację oraz zaczęliśmy proces transformacji z naciskiem na działania pro-konsumenckie."

 Iwona Kossmann, Prezes Zarządu DCG S.A. 

dcg

"Proces CEM, który rozpoczęliśmy, współpracując z konsultantami EC, pozwolił odkryć i ocenić kluczowe obszary ważne dla naszych klientów, poznać ich oczekiwania wobec firmy oraz braki w obecnym poziomie świadczonych usług. Seria warsztatów planistycznych pozwoliła na określenie kierunków niezbędnych zmian organizacyjnych i procesowych mających na celu dokonane transformacji firmy z naciskiem na strategiczne ukierunkowanie na klienta i myślenie w kategoriach klientów."

 Janusz Diemko, Dyrektor Generalny FIRST DATA Polska 

fd

"Dokładnie wiemy jakie są oczekiwania naszych najbardziej dochodowych klientów i adekwatnie zmieniamy procedury i zachowania pracowników, stale zwiększając dochodowość."

 Jarosław Pawelec, Dyrektor Operacyjny KINGSPAN Polska  

kingspan

"Spółka ALTANA Pharma współpracuje z firmą EC w zakresie rozwijania umiejętności sprzedażowych Przedstawicieli Medycznych od wielu lat. Oceniamy bardzo pozytywnie tę współpracę. Działania, w tym rozwojowe, podejmowane przez przedstawicieli EC niezmiennie przyczyniają się do poprawy skuteczności pracy naszych Reprezentatów. Konsultanci EC naszym zdaniem bardzo dobrze radzą sobie z wszelkimi postawionymi przez nas zadaniami. W związku z powyższym możemy polecić konsultantów EC jako solidnego i profesjonalnego partnera."

Ryszard Stogowski, Sales Manager ALTANA Pharma 

altanapharma

Obejrzyj również nasze wideoreferencje.

Reckitt Benckiser o dedykowanym strategicznym projekcie rozwojowym realizowanym przez EC.

Projekt obejmował zaprojektowanie i wdrożenie spójnego systemu zarządzania - specyficznego dla branży produkcyjnej.

Reckitt Benckiser - Film

Z przyjemnością przedstawiamy listę klientów naszej firmy:

ABG Ster-Projekt S.A.
AFRISO Polska
Akzo Nobel Coatings
ALTANA Pharma
Amrop
Alior Bank
Asseco
Atlas Copco
Auchan Polska
Bank Millennium S.A.
Bank Pekao SA
Bank Zachodni WBK
Carpol
Centrum Medyczne LIM
Chiesi
Coca-Cola HBC Polska
Commercial Union
CTL Logistics
DAFA (dawniej Interchemall)
Danone
Deni Cler
ECCO Shoes Poland
Edipresse
Eltel Networks
Ergo Hestia
First Data Polska
FORTIS Bank
Generali
Gmina Solec n. Wisłą
GRUNDFOS Pompy
Grupa ITI
Hotel RIALTO
ICI Polska
Intel Technology Poland
Isover
Izopanel
Jagram
Jeronimo Martins
Johnson&Johnson
Kingspan
Kossmann Fashion
Leroy Merlin
Macrologic SA
Mardom
Michelin
Morpol
Multi Communications
nazwa.pl
Novago
Orange
Play
Polkomtel SA
Polska Telefonia Cyfrowa
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
Porsche Inter Auto Polska
Pracuj.pl
Pramerica Życie TUiR
Premium Financial
Propharma
Provident
PTK Centertel
Raiffeisen Polbank
Reckitt Benckiser
innogy Polska S.A.
SAGE
Softbank S.A.
Stena Recycling
Stowarzyszenie WIOSNA
Telekomunikacja Polska
Termoplast
Travelplanet
Tremco-Illbruck
Uponor
WKG
Yellow Heads