Przyśpieszamy rozwój. Stwarzamy warunki, które pozwalają odkrywać nowe siły. Ludzi i Firmy.

Partnerzy

Naszą strategią jest oparcie oferowanych rozwiązań na doświadczeniach naszych konsultantów. Niemniej współpracujemy również z najlepszymi międzynarodowymi i polskimi organizacjami, które cieszą się uznaniem i wzbogacają nasz know-how.

 • ISPI (International Society for Performance Improvement):

  Istniejące od 1962 International Society for Performance Improvement (ISPI) (www.ispi.org) jest wiodącym międzynarodowym stowarzyszeniem, zajmującym się doskonaleniem efektywności biznesowej przedsiębiorstw (organizational performance).  
  ISPI zrzesza ponad 10 000 specjalistów z całego świata. Misją ISPI jest rozwijanie umiejętności zrzeszonych w organizacji specjalistów oraz propagowanie koncepcji „Human Performance Technology” (HPT). Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez organizowanie corocznych ogólnoświatowych konferencji, warsztatów, kursów, wydawanie publikacji książkowych i czasopism, prowadzenie badań.

  Human Performance Technology (HPT) to systemowe podejście do kwestii doskonalenia efektywności i kompetencji, charakteryzujące się wykorzystaniem konkretnych procedur oraz strategii rozwiązywania problemów. HPT to proces selekcji, analizy, projektowania, rozwoju, wdrażania oraz oceny rozwiązań, które w efektywniejszy sposób wpływają na zachowania ludzi i skuteczność biznesową ich organizacji. HPT łączy trzy podstawowe procesy: analizę warunków efektywności, analizę związków przyczynowo-skutkowych w badanym systemie oraz proces wyboru rozwiązań, które można zastosować w odniesieniu do indywidualnych pracowników, zespołów oraz całych organizacji. HPT stanowi dla konsultantów EC jedno ze źródeł know-how oraz metodyki pracy z klientami.

 • Persona GLOBAL Inc.

  Persona GLOBAL®, Inc. (www.personaglobal.com) to organizacja oferująca sprawdzone rozwiązania, pozwalające integrować strategie, procesy oraz personel danego przedsiębiorstwa.

  Nadrzędną misją Persona GLOBAL® jest zapewnienie firmom odpowiednich metodologii, umożliwiających uzyskanie efektu synergii na drodze do realizacji ich strategii. Strategie są realizowane przez ludzi, a każda strategia bez właściwego wdrożenia skazana jest nieuchronnie na porażkę. Dzięki współpracy z ponad tysiącem licencjonowanych specjalistów w ponad 50 krajach Persona GLOBAL® oferuje zestawy rozwiązań dostosowane do specyfiki kulturowej konkretnych rynków. Charakteryzują się one wspólnym, globalnym podejściem do rozwiązywania kluczowych problemów biznesowych.

  Persona GLOBAL® koncentruje swoją uwagę na następujących obszarach rozwoju organizacji w powiązaniu z rozwojem osobistym i zawodowym pracowników:

  • Tworzenie i realizacja strategii
  • Rozwój umiejętności przywódczych
  • Rozwój umiejętności zarządczych
  • Rozwój umiejętności zarządzania zespołami sprzedażowymi
  • Budowanie spójności organizacyjnej
  • Gotowość organizacji do zmian
  • Rozwój relacji partnerskich
  • Wydajność osobista i zespołowa
  • Zarządzanie talentami w organizacji
  • Systemy nagradzania i motywacji
  • Umiejętności skutecznego przekonywania
  • Umiejętności negocjacji
  • Sprzedaż
  • Zarządzanie doświadczeniem klienta
  • Planowanie sukcesji

   

  EC współpracuje z Persona GLOBAL® od samego początku, to jest od 2004 roku.

 • Smithconsulting+co

  ShaunSmith+co (www.shaunsmithco.com) to firma konsultingowa oferująca pomoc klientom, którzy za podstawowe źródło wyróżniania się na rynku uznają markę oraz budowanie przeżyć i doświadczeń własnych klientów. Firma zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie kształtowania doświadczeń klientów, połączone z indywidualnym i elastycznym podejściem, jakie może zapewnić jedynie niewielka firma doradcza.

  ShaunSmith+co jest kierowana przez Shauna Smith, który współpracuje z wybraną grupą doświadczonych, niezależnych konsultantów. Każdy z nich oferuje konkretny zakres doświadczeń i umiejętności, pomagając firmom w opracowywaniu i wdrażaniu programów budowania przeżyć klientów. Dzięki takiemu podejściu firma zapewnia najlepsze połączenie oferowanych zasobów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, jakie pociąga za sobą niejednokrotnie współpraca z większymi organizacjami.

  Od 2006 roku EC jest partnerem ShaunSmith+co w projektach związanych z budowaniem wizerunku marki poprzez kształtowanie doświadczeń klientów, posługując się przy tym procesem CEM+.

  CEM+ (Customer Experience Management Plus) – to wszechstronne narzędzie, które pomaga w:

  • ocenie przeżyć klientów w kontaktach z daną firmą oraz zrozumieniu ich oczekiwań i tego co cenią
  • dokonaniu oceny stopnia, w  jakim oczekiwania i wartości ważne dla klientów są faktycznie dostarczane przez daną firmę (określenie stopnia, do jakiego spełniona jest obietnica marki)
  • uzyskaniu zdolności danej firmy do kształtowania przeżyć klientów
  • uzyskaniu spójności pomiędzy organizacją a jej strategią

  Shaun Smith see video

  Shaun Smith podczas konferencji

 • THINKTANK

  THINKTANK (www.mttp.pl) jest platformą wymiany doświadczeń i miejscem dyskusji o efektywnym zarządzaniu.
  Misją THINKTANK jest inspirowanie liderów biznesu, polityki i administracji. EC wspiera THINKTANK
  od samego początku jego istnienia. Współpracujemy m.in. w zakresie realizacji badań rynkowych, organizacji spotkań i warsztatów, przygotowywania publikacji, wystąpień publicznych. Konsultanci EC:
  Agnieszka Polska-Kamieńska i Janusz Kamieński działają w Radzie Ekspertów THINKTANK.