Zespół

Zgodnie ze słownikową definicją - Synergia to: „dodatkowa energia wyprodukowana przez dwoje ludzi łączących swoją energię oraz pomysły...” Ponieważ wierzymy, że nikt nie ma wyłącznego monopolu
na rację, uważamy, że najlepsze rozwiązania powstają dzięki wymianie pomysłów właściwych ludzi.
Dlatego też, do współpracy w opracowaniu strategii firmy oraz jej kluczowych produktów, odpowiadających wymogom rynku, zaprosiliśmy grupę ludzi biznesu legitymujących się osiągnięciami w różnych dziedzinach.

Założycielami i właścicielami firmy są: Agnieszka Polska-Kamieńska i Janusz Kamieński. Wiedzę i umiejętności szlifowali w biznesie od początku lat 90-tych, pracując w międzynarodowym środowisku.

Kreślimy kreatywnie

Przyglądamy się i wyciągamy wnioski. Szkicujemy pomysły, by wspólnie wprowadzać je w życie.

Ikony kontaktu