Audyty organizacyjne

W EC prowadzimy wyspecjalizowane audyty organizacyjne:

 • Badanie CEM+ - jest to badanie mocnych i słabych stron danej organizacji, działu, czy zespołu w zdolności do skutecznego i świadomego zarządzania doświadczeniami klientów. Badanie to prowadzimy w Polsce już od 2008 roku. Wyniki przedstawiane są na tle polskiego benchmarku. Przeczytaj więcej o badaniu CEM+. Najnowsza edycja badania przeprowadzona została w 2016 roku. Zapoznaj się z najnowszym Raportem CEM+’2016.
 • Badanie Spójności Organizacyjnej (OAS) – OAS, czyli Organizational Alignment Survey jest najlepszym w swojej klasie badaniem, dającym głęboki wgląd w mocne i słabe strony organizacji z perspektywy jej zdolności do realizacji dowolnej strategii – w tym strategii CEM. Z nadzwyczajną precyzją dostarcza kluczowych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Narzędzie, oprócz określenia obecnego stanu, dostarcza precyzyjnie dobrane sugestie co do działań, jakie należy podjąć, by skutecznie poprawić efektywność przedsiębiorstwa, jego gotowość do zmian, czy wdrażania określonej strategii.
 • Badanie Dojrzałości CEM-owej organizacji – po to, żeby móc precyzyjnie dobrać narzędzia mające pomóc organizacji w skutecznym zarządzaniu doświadczeniami jej klientów, warto dokładnie zdiagnozować jej mocne i słabe strony w tym kontekście. Do tego właśnie służy badanie Dojrzałości CEM-owej przedsiębiorstwa. Badanie to prowadzimy w oparciu o narzędzia analityczne wymienione wyżej, a także o pogłębione wywiady z pracownikami, właścicielami procesów i menedżerami odpowiedzialnymi za poszczególne funkcje w organizacji. W efekcie powstaje mapa całej organizacji, która pomaga w zaplanowaniu stosownych zmian i podjęciu trafionych inicjatyw.

 

REZULTATY

Przypadek firmy z branży finansowej

Firma z branży finansowej borykała się intensywnie narastającą konkurencją. Kierownictwo znalazło się pod presją konieczności utrzymania udziałów w rynku. W celu określenia mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzone zostało Badanie Spójności Organizacyjnej (OAS). W jego wyniku firm odkryła swoje największe słabości:

 • Słaba koncentracja na rynku
 • Niezrozumienie strategii przedsiębiorstwa przez personel
 • Wyjątkowo słaba współpraca pomiędzy poszczególnymi działami

Powyższe odkrycia pomogły w precyzyjnym zaplanowaniu procesu inwestycji i zmian, który składał się z następujących kroków:

 • Dokładne odkrycie za jakie wartości chcą płacić klienci
 • Sformułowanie strategii pozycjonowania marki
 • Zaprojektowanie doświadczeń klientów
 • Zaangażowanie personelu w planowanie zmian pozwalających dostarczyć klientom pożądanych doświadczeń
 • Skuteczne wdrożenie zmian w życie

W rezultacie projektu, firma – mimo dwukrotnego zwiększenia liczby konkurencji – utrzymała swoją pozycję rynkową. Skontaktuj się z nami na info@e-c.com.pl. jeśli chcesz porozmawiać z przedstawicielami kierownictwa tego przedsiębiorstwa.