CX-Leadership

Większość firm, zdając sobie sprawę z wagi jakości zarządzania i angażowania personelu, inwestuje w rozwój osób sprawujących funkcje kierownicze. Które z tych firm mogą jednak pochwalić się wyraźnym i pozytywnym wyróżnieniem się w oczach klientów?

Podobnie, coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje inicjatywy zmierzające do podniesienia jakości doświadczeń klientów. Jakże wiele z tych inicjatyw kończy się jednak niepowodzeniem, dlatego że menedżerowie nie potrafili, bądź nie chcieli wziąć na siebie odpowiedzialności za zmiany mające na celu dostarczenie klientom nowej, innej niż dotychczas wartości.

W Executive-Conversation oferujemy specjalnie zaprojektowane programy rozwojowe dla liderów, których celem jest:

 • nabycie bardzo konkretnych umiejętności przewodzenia pracownikom w zmianach, mających na celu podniesienie jakości dostarczanych klientom doświadczeń
 • zbudowanie postaw menedżerów, które skutkują ich zdolnością do koncentracji na usuwaniu wszelkich przeszkód, które utrudniają pracownikom generowanie wartości dla klientów
 • zbudowanie takich zachowań kierowników/menedżerów/liderów, w których oni sami stają się marką i wzorcem postępowania dla swoich ludzi
 • nabycie umiejętności zarządzania efektywnością procesów organizacyjnych w taki sposób, aby prowadziły one do podnoszenia obrotów firmy, przy jednoczesnym cięciu kosztów
 • spowodowanie, że menedżerowie potrafią analizować i interpretować wnioski płynące z prowadzonych przez firmę badań klienckich i pracowniczych oraz zamieniać je na plany działań
 • nabycie umiejętności prowadzenia spotkań z personelem mających m.in. na celu wypracowywanie i planowanie zmian i usprawnień, a następnie angażowanie personelu w ich wdrażanie i monitorowanie ich realizacji

 

REFERENCJE

Wypowiedź Piotra Gajla – byłego Kierownika ds. Rozwoju Potencjału Organizacji w Grupie Żywiec

Piotr opowiada o zaprojektowanym i wdrożonym przez nas procesie rozwojowym z zakresu markowego przywództwa.

Przeczytaj co inni klienci sądzą na temat współpracy z EC i osiągniętymi dzięki naszym konsultantom rezultatami.

 

REZULTATY

Przypadek dużego zakładu produkcyjnego

W zakładzie zajmującym się produkcją półproduktów niezbędnych kolejnym przedsiębiorstwom do przygotowania finalnego urządzenia, firma potrzebowała podnieść kompetencje menedżerów każdego szczebla tak, by zbudować kulturę, w której do usprawnień wykorzystywana jest wiedza pracowników. W tym celu zaprojektowaliśmy specjalnie działania rozwojowe oparte o następujące kroki:

 • przeprowadzenie badania oczekiwań pracowników
 • zaprojektowanie zasad menedżera
 • zaprojektowanie procesu rozwojowego
 • przeprowadzenie serii warsztatów opartych o zaprojektowane zasady oraz przygotowane wcześniej z załogą Generatory wartości
 • przeprowadzenie serii działań rozwojowych dla wszystkich osób na kierowniczych stanowiskach na zasadzie on-the-job-training

W efekcie firma skutecznie wdrożyła swoją strategię, a także wszystkie zmiany wynikające z prowadzonego w międzyczasie projektu CX-Lean. Projekt ten, z racji połączenia CX-Leadership z CX-Lean, nazwaliśmy CX-Lean-Leadership. Przynosi on tak kolosalne rezultaty, że oferujemy go naszym klientom jako pełen proces rozwojowy. Skontaktuj się z nami na info@e-c.com.pl. jeśli chcesz porozmawiać z przedstawicielami kierownictwa tego przedsiębiorstwa.

 

Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.