CX-Lean, czyli leanowanie organizacji pod kątem CX

Lean, to wywodząca się od Toyoty, doskonała metodyka podnoszenia efektywności i produktywności dowolnej organizacji produkcyjnej, czy usługowej. Niestety, znanych jest wiele organizacji, w których przedsiębiorstwa tak „dobrze” wyleanowały swoje procesy, że aż …zbankrutowały. Dlaczego? Bo oszczędność po stronie przedsiębiorstwa może doprowadzić do obniżenia zdolności do generowania klientom wartości, za którą gotowi są oni płacić.

Aby uniknąć takiej sytuacji, wprowadziliśmy rozwiązanie nazwane przez nas CX-Lean, czyli proces rozwojowy, pozwalający na zastosowanie metodyki Lean do skutecznego zbudowania zdolności organizacji do dostarczania klientom pożądanych przez nich doświadczeń. Podejście takie pozwala radykalnie podnieść produktywność i ograniczyć koszty, przy jednoczesnym podniesieniu wartości dostarczanej klientom. Jak to osiągnąć?

Warto zauważyć, że każdy proces zmiany wymaga śmiałości, odpowiedzialności i umiejętności angażowania innych ludzi. Słowem, niezbędne jest silne przywództwo. Dlatego też program CX-Lean uzupełniamy o specyficznie zaprojektowane umiejętności przywódcze. W ten sposób powstał unikatowy na polskim rynku program CX-Lean-Leadership®, który pozwala skutecznie przeprowadzić zmiany, mające na celu podniesienie zdolności firmy do generowania cenionych przez klientów doświadczeń, przy jednoczesnym podniesieniu produktywności i efektywności. Program ten doskonale sprawdza się zarówno w firmach produkcyjnych, jaki i usługowych i handlowych. Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu na info@e-c.com.pl.

Warto zauważyć, że każdy proces zmiany wymaga śmiałości, odpowiedzialności i umiejętności angażowania innych ludzi. Słowem, niezbędne jest silne przywództwo. Dlatego też program CX-Lean uzupełniamy o specyficznie zaprojektowane umiejętności przywódcze. W ten sposób powstał unikatowy na polskim rynku program CX-Lean-Leadership®, który pozwala skutecznie przeprowadzić zmiany, mające na celu podniesienie zdolności firmy do generowania cenionych przez klientów doświadczeń, przy jednoczesnym podniesieniu produktywności i efektywności. Program ten doskonale sprawdza się zarówno w firmach produkcyjnych, jaki i usługowych i handlowych.Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu na info@e-c.com.pl.i procesów biznesowych

 

 

REZULTATY

Przypadek dużego przedsiębiorstwa

W przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją półproduktów niezbędnych w przemyśle motoryzacyjnym, przemysłowym, AGD itd., zrealizowaliśmy program CX-Lean-Leadership® zarówno na produkcji, jak i w sprzedaży. Początkowo firma przeszła przez cały proces CEM-owy, aż do zaprojektowania doświadczeń klientów, oraz zaplanowania i wdrożenia stosownych projektów zmian. Dotyczyły one praktycznie wszystkich działów, niemniej w szczególności procesów sprzedażowych i produkcyjnych. Przeprowadzone działania doradcze i warsztatowe pozwoliły na:

  • CX-Lean w sprzedaży: zwiększenie sprzedaży o 30% (mimo utraty 1/3 rynku w kierunku wschodnim), przy jednoczesnym podniesieniu rentowności sprzedaży.
  • CX-Lean na produkcji: podniesienie produktywności mierzonej szeregiem wskaźników o kilkadziesiąt procent.

Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.