doradztwo strategiczne

Uwzględniając cele biznesowe klientów i znając obecną sytuację (patrz audyty), realizujemy działania doradcze, które skutkują wypracowaniem konkretnych, realnych i możliwych do wdrożenia rozwiązań. Nasze działania prowadzimy najczęściej w zgodzie z poniższą sekwencją:

 

REFERENCJE

Poniżej podajemy opinię jednego z naszych klientów – Pan Piotr Carnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank opowiada o współpracy z EC:

Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank

W II połowie 2014 roku konsultanci EC zrealizowali dla Raiffeisen Polbank szereg inicjatyw zmierzających do wypracowania nowego pozycjonowania strategicznego marki Banku dla segmentu klientów indywidualnych. Współpraca obejmowała prace analityczne, realizację badań jakościowych dostarczających wiedzy o oczekiwaniach klientów, przeprowadzenie cyklów warsztatów z kierownictwem Banku oraz poprowadzenie warsztatów z grupą zarządu oraz dyrektorów Banku.

Współpraca przyniosła nie tylko oczekiwane założenia dla pozycjonowania strategicznego naszej marki, ale także konkretne wytyczne do budowania produktów zgodnych z tym pozycjonowaniem. Dodatkowo dzięki włączeniu w proces szerokiej grupy managerów jesteśmy dobrze przygotowani do wdrażania przygotowanych zmian.

Janusz Kamieński i Piotr Machowski znakomicie włączyli się w pracę naszego zespołu i sprawnie pokierowali projektem. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy i mamy przygotowaną koncepcję uzyskania znacznej i trwałej przewagi na trudnym rynku indywidualnych usług bankowych.


Jarosław Pawelec, Kingspan

Założeniem całego procesu było to, żebyśmy nie stracili żadnego klienta.Natomiast efekty były dla nas bardzo dobre, bo nie tylko nie straciliśmy żadnego klienta, ale nasz udział w rynku z 22%, w ciągu roku wzrósł do 25%. W tym samym roku, w którym spodziewaliśmy się wejścia konkurentów, weszły trzy duże firmy ze swoimi produktami na teren Polski. Sądzę, że bez zaangażowania firmy EC nic z tego, co zrobiliśmy by się nie udało.

 

Trzy strategie budowania przewagi konkurencyjnej

Dla swojej długofalowej skuteczności, marki powinny oferować godziwą wartość. Godziwą, czyli odpowiadającą kosztom, jakie ponosi klient za wartość, którą marka oferuje. Z perspektywy stosunku wartości do ceny, marki można podzielić na następujące grupy:

  • Marka premium – wysoka wartość za wysoką cenę
  • Marka ekonomiczna – niska wartość za niską cenę
  • Marka nijaka – przeciętna wartość za przeciętną cenę

Niezależnie od tego, czy chcemy wyrwać się z pułapki marki nijakiej, czy też konkurujemy z innymi markami typu premium, czy ekonomnicznego, firmy powinny dokładnie rozumieć jaką wartość cenią ich klienci i wobec tego jaką strategię wartości przyjąć.

Janusz Kamieński opowiada o konieczności precyzyjnego wyboru jednego z trzech strategicznych kierunków pozycjonowania marki: