Angażowanie personelu

Firmy wydają ogromne, idące w miony złotych kwoty na angażowanie pracowników. Mimo tego, jakże często menedżerowie narzekają, że ich personel nie jest zainteresowany ani strategią, ani jej realizacją. Dlaczego? Ponieważ deleguje się strategię z góry licząc, że każdy chętnie ją „kupi” i będzie wdrażał. Tymczasem pracownicy często traktuję nową strategię jak „dopust boży” i mówią „o, znowu coś wymyślili”. Jak tu mówić o efektywności w realizacji strategii?

EC opracowaliśmy szereg metod i rozwiązań pozwalających na skuteczne podniesienie zaangażowania personelu. Przykładowo:

  • Budowanie Wizji, Misji i Strategii firmy „od dołu”, czyli z zaangażowaniem w ten proces wszystkich pracowników. Co więcej, również i klientów! Podejście takie skutkuje tym, że klienci dostają dokładnie to, czego chcą, pracownicy mają poczucie współtworzenia kluczowych aspektów realizacji celów biznesowych firmy zarówno na poziomie operacyjnym – czyli w swojej pracy, ale także na poziomie strategicznym. W efekcie poziom satysfakcji zarówno klientów, jak i pracowników jest bardzo wysoki, co przekłada się na lojalność, zaangażowanie i gotowość do rekomendacji danej marki, produktu czy firmy.
  • Przeprojektowanie, a czasem wręcz likwidacja systemu premiowego. Likwidacja systemu premiowego? Owszem! W iluż firmach coraz bardziej rośnie przekonanie, że istniejące systemy motywacyjne, czy premiowe służą przede wszystkim do …demotywowania pracowników. Jak zatem przeprowadzić stosowne zmiany? Zapraszamy do kontaktu!
  • CX-Lean i CX-Ledership – jest to autorski program zmian w organizacji, który opierając się na budowaniu wartości dla klientów (Customer Experience), wykorzystuje metodę Leanowania procesów, oraz buduje kompetencje leadershipowe bezpośrednich przełożonych osób, które mają zaangażować się w wypracowanie zmian. Połączenie tych trzech elementów razem, daje ogromną moc w wypracowywaniu zmian podnoszących produkcyjność i innych ważnych parametrów biznesowych nie o kilka, czy kilkanaście procent, ale o przynajmniej kilkadziesiąt procent!

 

REFERENCJE

Alek Zacharewicz, v-ce Prezes AFRISO Polska

Widząc zaangażowanie naszych ludzi biorących udział w warsztatach CEM, prowadzonych przez konsultantów EC, współczuję naszej konkurencji…

Przeczytaj co inni klienci sądzą na temat współpracy z EC i osiągniętymi dzięki naszym konsultantom rezultatami.

 

REZULTATY

Przypadek dużej, prywatnej firmy handlowej w branży detalicznej

Wszyscy, czyli ponad 10 000 osób wzięło udział w modyfikacji Wizji firmy, jej strategii, oraz planu jej realizacji. Efekt? Powszechne zrozumienie dla strategii przedsiębiorstwa, ogromny wzrost zaangażowania pracowników w jej realizację oraz znaczące zwiększenie sprzedaży na metr kwadratowy powierzchni we wszystkich sklepach firmy.