Modyfikacje systemów i procesów

Kluczowymi procesami z perspektywy zarządzania doświadczeniami pracowników, są procesy pozyskiwania pracowników, ich angażowania w realizację celów i zadań, rozwoju i utrzymania w firmie tych najbardziej utalentowanych. Naszym klientom oferujemy narzędzia i rozwiązania pozwalające na usprawnienie i zarządzanie wszystkimi ww. procesami.

Obszarem, o którego przykładamy szczególną wagę jest natomiast kwestia budowania zdolności do skutecznego i trwałego zaangażowania personelu w realizację celów przedsiębiorstwa. Dlaczego obszar ten uważamy za tak ważny? Z dwóch powodów:

 • Sprostanie wyzwaniom ekonomii doświadczeń, koniecznie wymaga personelu w pełni zaangażowanego w generowanie wartości dla klientów, przy jak najniższym koszcie własnym.
 • Wokół angażowania i motywowania pracowników, narosło szereg mitów, które powodują, że firmy mają poważne trudności w zbudowaniu systemu, który realnie wpływa na koncentrację załogi wokół celów firmy

Mity te doskonale opisał jeden z naszych konsultantów - Robert Reinfuss w swoich licznych artykułach i książkach. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Wynagrodzenie motywuje do pracy – pracownikom zależy na jak najwyższym wynagrodzeniu. Uważamy zatem, mylnie, że to płaca motywuje ich do pracy.
 2. Premie motywują do osiągania lepszych wyników – pracownikom zależy na jak najwyższym wynagrodzeniu; uważamy zatem, mylnie, że premia będzie ich motywowała do większej wydajności.
 3. Skorelowanie premii menedżerskich z wynikiem firmy powoduje wzrost efektywności – wysokość premii menedżerskich można łatwo uzależnić od wyniku; przekonuje to, całkowicie mylnie, zarządzających i audytorów, że tym samym tworzą również odwrotną zależność czyli, że to wynik będzie zależał od premii.
 4. Wysokie premie są bardziej skuteczne – wzrost premii powoduje wzrost koncentracji na wynagrodzeniu kosztem zadań, które wykonuje pracownik.
 5. Dzielenie puli premiowej wg zasady, że kto zapracował na więcej dostaje większy kawałek „tortu” – zarządzającym wydaje się, że pracownikowi opłaca się włożyć więcej wysiłku w pracę w zamian za premię, co jest całkowicie błędne.
 6. Nagrody uznaniowe są skuteczniejsze gdyż są bardziej sprawiedliwe – nagrody uznaniowe są rzeczywiście czasami bardziej sprawiedliwe; są płacone post factum – nie mają wpływu na działania. Kształtują natomiast postawy.

  W EC specjalizujemy się w wypracowywaniu i wdrażaniu takich systemów wynagradzania, które rzeczywiście wpływają na znaczący wzrost zaangażowania. Co istotne, odbywa się to bez jakiegokolwiek przekroczenia budżetu firmy, a przynosi za to wyraźne efekty biznesowe ze względu na wzrost zdolności do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Chcesz się dowiedzieć jak to zrobić? Zapraszamy do kontaktu na info@e-c.com.pl.

   

  REFERENCJE

  Robert Bębenek, menedżer w dziale HR, Grupa Żywiec

  Projekt Delta miał na celu stworzenie nowego, unikatowego na rynku modelu obsługi klienta. Generalną ideą tego nowego modelu było przeniesienie obsługi klienta, do tej pory realizowanej 60-kilku jednostkach przy pomocy bardzo różnych standardów, a co za tym idzie też realizowanych z różną jakością i przy użyciu różnych narzędzi. Zasadniczym celem stworzenia tego modelu obsługi klienta było podniesienie poziomu jego obsługi - chodziło o to, żeby każdy klient, niezależnie od tego czy jest to klient małego sklepu w małej miejscowości w południowej Polsce, czy jest to szef dużego pubu w centrum Warszawy obsługiwany był na równym, bardzo wysokim poziomie.Największe wyzwanie z wprowadzeniem projektu Delta było związane z ludźmi:

  1. Pierwsze wyzwanie dotyczyło skali problemu z jakim się spotkaliśmy. Mówimy o ponad 300 pracownikach dotychczasowych działów obsługi klienta rozproszonych w 60-kilku lokalizacjach. Wszyscy ci pracownicy musieli otrzymać w odpowiednim czasie, po pierwsze - dokładną informację na temat tego co ich czeka.

  2. Drugie wyzwanie dotyczyło faktu, że pracownicy musieli zostać przeprowadzeni przez cały proces zmiany w taki sposób, aby wykazywali przez cały okres działań maksymalne zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków.

  Rezultaty jakie osiągnęliśmy można podzielić na 2 grupy:

  1. Skuteczne przeniesienie obsługi z 64 jednostek do jednej centralnej odpowiedzialnej za proces obsługi klienta i wdrożenie nowego modelu obsługi klienta. Dzisiaj centrum obsługi klienta działa, funkcjonuje, realizuje swoje zadania.

  2. Bardzo dużym sukcesem było utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi klienta, realizowanego w trakcie całego procesu i utrzymanie dużego zaangażowania pracowników uczestniczących w procesie obsługi klienta. Świadczą o tym wskaźniki dotyczące jakości obsługi klienta. Świadczy o tym również utrzymujący się niski poziom absencji pracowników - to znaczy, że pracownicy działów obsługi klienta wiedząc o tym, że za kilka miesięcy miejsca pracy, w których pracowali znikną, a ich zadania i zostaną przeniesione do innej lokalizacji - cały czas z pełnym zaangażowaniem realizowali swoje zadania.  Winek Bronny, dyrektor fabryki Reckitt Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim

  Obejrzyj film, w którym Winek Bronny opowiada o niezwykle skutecznym projekcie podniesienia produktywności całej fabryki, dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania strategią i zaangażowaniem personelu w jej realizację.

  Przeczytaj co inni klienci sądzą na temat współpracy z EC i osiągniętymi dzięki naszym konsultantom rezultatami.

   

  REZULTATY

  Przypadek polskiej prywatnej firmy produkcyjnej

  W polskiej fabryce osiągającej 200 mln zł obrotów, podnieśliśmy radykalnie zaangażowanie personelu w działania mające na celu usprawnienie produkcji, poprzez zasadniczą modyfikację systemu premiowego. Działania dotyczące tego systemu były elementem dłuższego procesu doradczego, mającego na celu podniesienie rentowności przedsiębiorstwa. W odpowiednim etapie doszliśmy z Klientem do przekonania, że należy podnieść produktywność na produkcji tak, by skuteczniej dostarczać klientom pożądanych przez nich wartości. Kroki jakie podjęliśmy to:

  • Przeprowadzenie grup fokusowych mających ujawnić skuteczność, albo raczej brak skuteczności funkcjonującego wówczas systemu premiowego
  • Zaprojektowanie zmian w systemie
  • Przeprowadzenie serii warsztatów strategiczno-planistycznych i zaplanowanie zmian w systemie premiowym, oraz ich komunikacji
  • Zakomunikowanie zmian
  • Wdrożenie zmian w życie, czyli podniesienie celów, podniesienie podstawy wynagrodzenia i …likwidacja systemu premiowego
  • Przygotowanie menedżerów, kierowników i brygadzistów do partycypacyjnego podejścia do zarządzania pracownikami (nie łatwe zadanie)
  • Bieżące monitorowanie efektów zmian w parametrach prodyktywności

  W efekcie, już w drugim kwartale od wprowadzenia radykalnych zmian, zauważony został wyraźny wzrost parametrów produktywności. Skontaktuj się z nami na info@e-c.com.pl, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak zmodyfikować system premiowy w swojej organizacji tak, by w pełni angażował personel w realizację celów i strategii Twojej firmy.

  Przypadek działu handlowego w polskim oddziale korporacji w branży mediowej

  W ramach procesu mającego zapewnić podniesienie efektywności sprzedażowej, zrealizowaliśmy dla tej firmy szereg projektów – poczynając od analizy sytuacji i badania oczekiwań klientów, aż po modyfikację strategii pozycjonowania i strategii sprzedaży, przeprojektowanie procesów sprzedażowych i zmiany w standardach sprzedażowych. Jednym z elementów była też modyfikacja systemu wynagrodzeń. W firmie tej odeszliśmy od indywidualnych prowizji sprzedażowych, a na ich miejsce wprowadziliśmy prowizje zespołowe. W efekcie całego procesu, firma zwiększyła udziały w rynku, a także znacząco poprawiła parametry jakościowe swojej pracy w oczach klientów. Podniosła się też motywacja i zaangażowanie handlowców.

  Skontaktuj się z nami na info@e-c.com.pl, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak skutecznie zaangażować handlowców w realizację celów sprzedażowych tak, by zwiększyć szansę na znaczące przekroczenie celów sprzedażowych.

Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.