Qualiteams

Budowanie silnych zespołów realizujemy na szereg sposobów, stosując różnorodne narzędzia. Jednak podstawowym założeniem realizowanych przez nas projektów cementujących zespoły jest to, że nic tak dobrze nie integruje jak konieczność włożenia wspólnego wysiłku we realizację trudnego zadania. Dlatego też, pracując nad siłą zespołu menedżerów, czy też pracowników specjalistycznych, rozwiązanie zawsze projektujemy uwzględniając jakiś ważny dla firmy, czy danego zespołu cel.

Cele wokół których konsolidujemy zespoły dobieramy w zależności od określonych wyzwań, strategii, czy planowanych zmian. Przykładowo mogą to być cele związane z:

 • Wypracowaniem nowej strategii
 • Zaprojektowaniem doświadczeń pracowników i/lub klientów
 • Przygotowaniem całej, bądź określonej części organizacji do zmiany
 • Wypracowanie zasad współpracy
 • Wypracowanie sposobu na realizację trudnego celu

Budując zespoły stosujemy szereg różnorodnych narzędzi, jak przykładowo:

 • Audyt Społecznych Stylów Komunikacji – poczytaj więcej na ten temat
 • Audyt indywidualnych i zespołowych wartości
 • Aktualny poziom rozwoju zespołu (narzędzie M@gic, francuskiej firmy Open’Act)
 • Uczestnictwo w warsztatach, eventach i team-buildingach o różnym poziomie trudności, różnym przebiegu i formie – wydarzenia się każdorazowo projektowane pod daną potrzebę
 • Uczestnictwo w grach terenowych, podczas których uczestnicy stawiani są w sytuacjach będących dosłownie na granicy ich poziomu ich komfortu; pozwala to na łatwiejsze przeramowanie ich podejścia i wartości na współpracę i zaangażowanie
 • Chodzeniu po ogniu – czasem, jako element dodatkowego wzmocnienia wewnętrznej siły, organizujemy rytuał przejścia po ogniu. Uczestnicy warsztatów przygotowują się psychicznie i fizycznie do tego trudnego emocjonalnie aktu, a następnie przekraczają trudną do wyobrażenia wcześniej barierę, jaką jest marsz po węglach o temperaturze kilkuset stopni. Wydarzenie to, na długo pozostaje w pamięci i cementuje jego uczestników.

 

REFERENCJE

Joanna Kępczyńska, Członek Zarządu Innogy Polska

Konsultanci Executive-Conversation przeprowadzili w 2016 roku warsztaty szkoleniowo-integracyjne dla grupy osób na szczebla kierowniczego. Celem warsztatów było scalenie zespołu, który po dłuższym czasie nieobecności głównego przełożonego, funkcjonował w różnych, często odmiennych stylach zarządzania, czasami nie znając się nawzajem. Zyskując jednego wspólnego przełożonego, zespół postawiony przed zadaniem wzmocnienia, wzajemnego zaufania, współpracy opartej na wyjściu poza dotychczasowe ramy, poznaniu oczekiwań przełożonego i zaplanowaniu dalszych wspólnych celów i metod ich realizacji.
Pan Janusz Kamieński, przygotowując ofertę dopasowanych do oczekiwań naszej firmy, wykazał się dużą otwartością i elastycznością w podejściu do zakresu i formy warsztatów. Zaproponowane ćwiczenia miały bardzo dynamiczny charakter, dotykały różnych umiejętności interpersonalnych uczestników spotkania i niejednokrotnie ich zaskakiwały, pobudzając kreatywność i innowacyjność przy wykonywaniu zadań.
Dzięki postawie prowadzących, atmosfera warsztatów pozytywnie wpłynęła na efekty wspólnej pracy. Uczestniczy potwierdzili lepsze wzajemne poznanie i zrozumienie dla pracy kolegów. Zmieniające się formy ćwiczeń i zróżnicowany dobór do grup pozwolił wszystkim uczestnikom na interakcję.

 

REZULTATY

Przypadek Danone

Danone postawiła sobie ambitny cel podniesienia skuteczności sprzedażowej jednego ze swoich produktów. W tym celu powołany został specjalny, interdyscyplinarny zespół pracowników, którzy wcześniej ze sobą nie współpracowali. Konsultanci EC zostali wybrani do przeprowadzenia działań mających na celu zintegrowanie zespołu i jednocześnie wypracowanie bardzo konkretnego planu działań. Podjęliśmy wyzwanie i przygotowaliśmy specjalnie zaprojektowane warsztaty, podczas których członkowie zespołu uczestniczyli w szeregu integrujących i pobudzających kreatywność zadaniach i ćwiczeniach. Następnie przeprowadziliśmy facylitację kreatywnego poszukiwania właściwego rozwiązania, oraz zaplanowania dalszych kroków. W efekcie, zespół był gotów do realizacji ambitnego celu.

Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.