Wdrażanie strategii i zmian

W EC przykładamy szczególną wagę do procesu realizacji zmian jakie wspólnie z naszymi klientami projektujemy, a następnie wdrażamy. I nie ma tu znaczenia, czy zmiany te dzieją się na poziomie strategii, procesów, czy personelu. W zależności od specyfiki wyzwań czy celów, nad którymi pracujemy z naszymi klientami, odpowiednio dobieramy sposób wsparcia wdrożeniowego.

Przykładowe sposoby naszego wsparcia wdrożeniowego obejmują między innymi:

Poziom strategii:

 • Wypracowanie Strategicznej Karty Wyników (Balanced Score Card) dostosowanej do danego projektu/celu i przygotowanie organizacji (procesy, standardy, kompetencje), do jej wdrożenia.
 • Zaangażowanie całego personelu, lub określonej części załogi w wypracowanie i wdrożenie celów i zmian wynikających z planowanej zmiany strategicznej

Poziom procesów:

 • Śledzenie obiegu poszczególnych dokumentów
 • Zaprojektowanie i dopilnowanie wdrożenia systemu monitorowania procesów biznesowych (podejście bottom-up i top-down), które uległy zmianie i realizowanych w związku z tym projektów.
 • Monitorowanie procesów prowadzących do generowania doświadczeń pracowników lub klientów w określonych punktach styku z daną marką
 • Close-the-loop – projektowanie oraz implementacja procesów służących nieustannej poprawie danego zjawiska, procesu, doświadczeń w danym punkcie styku itd.

Poziom personelu:

 • On-the-job-coaching – wsparcie coachingowe, czyli praca z głębokimi ograniczeniami danej osoby na poziomie metaprogramów, wartości i przekonań
 • On-the-job-training – praca z ograniczeniami danej osoby na poziomie zachowań, jej osobistych strategii i umiejętności
 • Shadowing – praca jako „cień” danego pracownika, czyli towarzyszenie mu w jego wszystkich aktywnościach w danym okresie, wraz z pomocą w realizacji zakładanych celów i zmian
 • System mentoringu, w którym menedżerowie są przygotowani do monitorowania realizacji zmian przez swoich ludzi
 • Branded Training, czyli specyficzny rodzaj procesu rozwojowego, który skutecznie wpływa na to, że załoga podejmuje zachowania budujące siłę marki, czyli realizuje określoną strategię. Poczytaj więcej na temat Branded Trainingu.

Skontaktuj się z nami na info@e-c.com.pl, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możemy wesprzeć Twoją organizację we wdrażaniu jej strategii, czy planowanych zmian.

 

REFERENCJE

Dominika Ludwiczak, Dyrektor Personalna Sage

Poprowadzone przez konsultanta EC warsztaty w pełni uzmysłowiły nam, w którym miejscu znajdujemy się na drodze do zdolności naszej firmy do zarządzania nadzwyczajnymi, ponadprzeciętnymi doświadczeniami naszych klientów. Konkretnie, przejrzyście, z energią. Inspirująco. Polecam wszystkim!

Winek Bronny, dyrektor fabryki Reckitt-Benckiser

W 2010 roku nasza fabryka, spośród 18 zakładów produkcyjnych Reckitt Benckiser w Europie, zdobyła tytuł BEST FACTORY. Spełniamy najwyższe standardy produktywności i rokrocznie podnosimy poziom zaangażowania naszych pracowników. Jestem całkowicie przekonany, że w znacznym stopniu przyczyniły się do tego szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i leadershipowych, jakie zrealizowaliśmy z trenerami Executive-Conversation. Tym bardziej, że szkolenia te były konsekwencją działań, jakie zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy z firmą Executive-Conversation przed procesem rozwojowym: klaryfikacja strategii, doprecyzowanie Misji i Wizji fabryki, zaprojektowanie i skuteczne wdrożenie Balanced Score Card'u opartego na pięciu filarach naszej strategii.

 

REZULTATY

111

Przypadek INTERCHEMALL

Wobec chęci zwiększenia udziałów w rynku i dalszego rozwoju, firma Interchemall zatrudniła konsultantów Executive-Conversation, by wsparli ją w procesie zaprojektowania i realizacji stosownych zmian. Po przeprowadzeniu badań oczekiwań klientów przeprowadziliśmy wszystkie etapy CEM. Przedstawione poniżej zdjęcie przedstawia chwilę z Kick-off'u, podczas którego cała załoga dokładnie zrozumiała, jaka jest rola pracowników w procesie budowania przewagi konkurencyjnej poprzez dostarczanie klientom pożądanych doświadczeń. Dalsze etapy współpracy: weryfikacja procesów, realizacja Branded Training, wsparcie doradcze przy zarządzaniu procesami zmian.

 

Piotr Gajl, były Kierownik HR ds. Rozwoju w Grupie Żywiec o efektach programu Rola Liderów w budowaniu lojalności klientów

Już kilka miesięcy po rozpoczęciu programu Leaders of the Future, którym zarządzał Janusz Kamieński, kiedy jeszcze nie mieliśmy pierwszych absolwentów, czyli osób, które przeszłyby wszystkie elementy tego programu, mieliśmy relacje i dowody twardo biznesowe, część managerów, którzy na co dzień pracują ze wskaźnikami biznesowymi, zaobserwowała poprawę tych wskaźników, argumentując to tym, że jest im łatwiej się komunikować, sprawniej egzekwują pewne rzeczy od swoich pracowników, lepiej ich motywują, są bardziej wiarygodni, mają większy autorytet i jednocześnie większą świadomość tego co mają robić w swojej pracy, jaką rzeczywiście rolę pełnią będą managerami, pracując z ludźmi. To co my obserwujemy z naszego punktu widzenia, czyli osób, które wymyślały ten program przy pomocy partnerów zewnętrznych z EC to to, że nasi managerowie stają się taką jednolitą grupą o wspólnych umiejętnościach, wspólnym punkcie widzenia, dążeniu wspólnie do jednego celu bez względu na to na jakiej pozycji kierowniczej pracują czy w jakiej lokalizacji pracują.

Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.