Książki

On Purpose: Delivering a Branded Customer Experience People Love

boldAndy Milligan, Shaun Smith
On Purpose: Delivering a Branded Customer Experience People Love
Kogan Page; 2015

Wszystkie przedsiębiorstwa tworzą jakieś doświadczenia swoim klientom. Kliencie mają okazję experience the brand, czyli doświadczyć danej marki. Ale jak oferować klientom branded experience, czyli unikatowe doświadczenia, charakterystyczne wyłącznie dla danej marki? Jak przekształcić organizację, czy działała w konkretnym celu - On PURPOSE - czyli tak, żeby świadomie dostarczać doświadczenia, za które klienci chcą płacić. O tym traktuje Shaun Smith w swojej najnowszej książce.

kupStreszczenie w PDF

 

Bold - How to be Brave in Business and Win

boldAndy Milligan, Shaun Smith
Bold - How to be Brave in Business and Win
Kogan Page; 2011

Każda zmiana wymaga zdolności do podejmowania odważnych decyzji i śmiałego przywództwa. Shaun Smith, w swojej kolejnej bestsellerowej książce analizuje przypadki kilkunastu firm, których menedżerowie podjęli odważne decyzje, zmieniające całkowicie sposób funkcjonowania organizacji, bądź sposób tworzenia wartości dla klientów. Książka warta przeczytania przez wszystkich, którzy nie do końca mają przekonanie, że strategiczne podejście do Customer Experience ma sens i może przyczynić się do wygranej rynkowej.

kupopis

 

See Feel Think Do - the power of instinct
in business

ss-seefeelthinkdoAndy Milligan, Shaun Smith
See Feel Think Do - the power of instinct in business
Cyan Books and Marshall Cavendish 2007

Książka opisuje, w jaki sposób wysokiej skuteczności liderzy firm i przedsiębiorcy używają mocy instynktu, aby osiągnąć rezultaty.

kupopis

 

Managing The Customer Experience

ss-mcecoverShaun Smith, Joe Wheeler
Managing The Customer Experience
FT Prentice Hall 2002

Książka ta dostarcza krok-po-kroku informacji na temat tego, co należy zrobić, aby zbudować zdolność danej organizacji do zarządzania doświadczeniami klientów.

kupopis

 

Uncomon Practice

ss-uncommonpractShaun Smith, Andy Milligan
Uncomon Practice
FT Prentice Hall 2002

Książka powstała w oparciu o intensywne badania prowadzone przy współpracy z Interbrand. Odkryjesz dzięki niej, w jaki sposób udało się zbudować wielkie marki w oparciu o zaprojektowanie kultury organizacyjnej w sposób umożliwiający dostarczanie unikalnych doświadczeń.

kupopis