Wideoporady

  

edipresse

Jak zarządzać doświadczeniami klientów?

Wszystkie przedsiębiorstwa tworzą swoim klientom określone doświadczenia. Mało która potrafi nimi zarządzać. Janusz Kamieński omawia sześcioetapowy proces pozwalający rozwijać przedsiębiorstwo przy zachowaniu wysokiej rentowności, poprzez świadome dostarczanie klientom doświadczeń, za które gotowi są oni płacić.;

edipresse

Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez zarządzanie wartościami?

Klienci kupują wyłącznie dlatego, że spodziewają się uzyskać określoną wartość za cenę, którą płacą. Zdolność do generowania tych wartości jak najtańszym kosztem prowadzi do osiągnięcia niedościgłej przewagi konkurencyjnej. Janusz Kamieński pokazuje trzypunktową drogę do osiągnięcia powyższego celu.

edipresse

Jakie są strategie pozycjonowania marki?

Rzeczowniki dzielimy na trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki. Z markami jest tak samo. Są marki dostarczające dużo wartości za wysoką cenę, mało wartości za niską cenę i nijakie. Janusz Kamieński opowiada o konieczności precyzyjnego wyboru jednego z trzech strategicznych kierunków pozycjonowania marki: najwyższej jakości produkt, wyjątkowa bliskość z klientem lub najniższe koszty dla klienta.