99.akaniewski

Andrzej Kaniewski

CEO - Chief Experience Officer

Menedżer, konsultant i praktyk podnoszenia efektywności. Pasjonat Systemu Produkcyjnego Toyoty.

 

Osiągnięcia:
  • Kierował zakładem produkcji firm Xella i Sibelco oraz wydziałem produkcji pasty Colgate (bezinwestycyjne osiągnięcie najlepszych wyników wydajnościowych i jakościowych w historii).

  • Wybrany przez każdy z zespołów jakim zarządzał za najlepszego dotychczasowego przełożonego.

  • Wykorzystuje koncepcję Sytemu Produkcyjnego Toyoty do podnoszenia efektywności zakładów, przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników oraz bez dodatkowych nakładów.

  • Od początku kariery związany z optymalizacją i ciągłą poprawą.

  • Do efektywnego zarządzania produkcją wystarczają mu ołówek, kartka papieru i kalkulator.
  • Wyznaje zasadę, że szef powinien wdrażać swoje pomysły dopiero po wykorzystaniu pomysłów załogi, które wystarczają, by drastycznie podnieść wskaźniki produkcyjne.
  • Jako konsultant pomaga firmom z różnych branż.
Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.