Employee Experience Management (EEM)

Doświadczenia klientów generują ci pracownicy, którzy mają na co dzień z nimi kontakt. Ich działania jednak zależą od doświadczeń, jakie tworzą im ich przełożeni oraz pracownicy back-office. W skutecznych organizacjach, menedżerowie potrafią tak zarządzać procesami, tak motywować ludzi z front-line’u i z back-office’u, by tworzyć środowisko zachęcające i ułatwiające dostarczanie klientom pożądanych doświadczeń. Wszyscy liderzy, a także wszystkie przedsiębiorstwa tworzą swoim pracownikom określone doświadczenia – najlepsze rezultaty osiągają te firmy, których menedżerowie potrafią świadomie zarządzać procesem generowania doświadczeń pracowników, dzięki czemu są oni gotowi w pełni angażować się w realizację celów i zadań, żyją wartościami firmy i realizuję jej strategię. Nie można mówić o skutecznym zarządzaniu doświadczeniami klientów bez zarządzania doświadczeniami pracowników – oni w końcu też są klientami marki. Dlatego naszym klientom oferujemy rozwiązania i narzędzia niezbędne do zarządzania doświadczeniami pracowników.

ANGAŻOWANIE LEADERSHIPU

Odwaga w biznesie

Wdrażanie przełomowych zmian nie bierze się samo z siebie, lecz wymaga odwagi! W inspirujący sposób, korzystając z różnorodnych narzędzi, pomagamy menedżerom stawać się odważnymi, uczymy brania na siebie odpowiedzialność, oraz jak podejmować odważne decyzje.

Inspirujące wystąpienia publiczne

Gdy podczas konferencji, kongresów, spotkań leadershipu itd., pojawia się potrzeba przekonania do określonej tezy, zmiany, czy strategii większej ilości osób prowadzimy inspirujące, tematyczne wystąpienia publiczne.

DIAGNOZA I ANALIZA SYTUACJI

Badania pracowników

Szeregowi pracownicy działają praktycznie u źródeł wiedzy na temat koniecznych zmian i usprawnień tego co przeszkadza, czy luk w procesach. To oni najlepiej wiedzą jak powinni zachowywać się ich przełożeni, żeby w pełni angażować ich w realizację celów i zadań. Ale kto pyta pracowników o zdanie? I kto potrafi to robić? My tak!

Audyty organizacyjne

Jaki jest poziom spójności strategii, procesów, kultury i zasobów? Co zablokuje proces planowanych zmian? Jak wygląda mapa stresu w organizacji? Jaka jest rentowność poszczególnych stanowisk, celów, czy zadań? Dzięki prowadzonym przez nas audytom, odpowiadamy na wszystkie powyższe, a także na szereg dalszych, ważnych dla biznesu pytań.

BUDOWANIE SPÓJNOŚCI WOKÓŁ STRATEGII

Modyfikacje systemów i procesów

Podnoszenie efektywności i skuteczności biznesowej przedsiębiorstw wymaga dobrej strategii i zaangażowania personelu. Niezbędne są też właściwe systemy i procesy. Naszym klientom oferujemy rozwiązania pozwalające zaprojektować i wdrożyć wyjątkowo skuteczne systemy zarządzania, angażowania, czy monitorowania, a także przeformułować procesy tak, by ułatwiały pracownikom tworzenie wartości.

Rozwój kadry kierowniczej

Główne przyczyny porażek procesów rozwojowych to brak powiązania ze strategią, przekonanie uczestników, że „i tak nic się nie zmieni”, oraz słabość przełożonych. Tymczasem realizowane przez nas procesy rozwojowe ZAWSZE wynikają ze strategii, ZAWSZE są elementem zaplanowanej wcześniej i „sprzedanej” ludziom zmiany, a także ZAWSZE prowadzone są przez pełnych pasji fachowców.

QualiTeams

Każda organizacja składa się z jednostek, które działają w mniej, lub bardziej formalnych zespołach. Naszym klientom pomagamy budować zespoły potrafiące wypracowywać właściwe rozwiązania, doskonale współpracować przy realizacji celów, rozwiązywać konflikty, czy skutecznie się komunikować. A wszystko to niezależnie od poziomu autonomii zespołów w danej organizacji.

Wdrażanie strategii i zmian

Każdą strategię, czy też zmianę można ocenić dopiero po jej wdrożeniu. Jedną z naszych kluczowych kompetencji jest wspieranie poszczególnych osób, zespołów, czy całych organizacji w realizacji zaplanowanych zadań, projektów, zmian, czy celów. Nie wahamy się przyjąć na siebie odpowiedzialności za osiągnięte rezultaty!

REFERENCJE

Janusz Diemko, były Dyrektor Generalny FIRST DATA Polska, obecnie CEO Polskie ePłatności, o współpracy z EC

Proces zmian organizacyjnych, który rozpoczęliśmy, współpracując z konsultantami EC, pozwolił – dzięki przeprowadzonemu Badaniu Spójności Organizacyjnej (OAS) – odkryć najistotniejsze luki w spójności całego przedsiębiorstwa. Seria przeprowadzonych przez konsultantów EC warsztatów planistycznych pozwoliła na określenie kierunków niezbędnych zmian organizacyjnych i procesowych mających na celu dokonanie transformacji firmy z naciskiem na strategiczne ukierunkowanie na klienta i myślenie w kategoriach klientów, przy pełnym zaangażowaniu personelu. Zrealizowany projekt pozwolił nam na utrzymanie naszej pozycji rynkowej mimo gwałtownie narastającej konkurencji.

Piotr Rytowski, Edipresse

Dlaczego, moim zdaniem warto współpracować z takimi partnerami jak EC? Pierwsze co mi przychodzi na myśl, to po prostu bardzo dobra atmosfera tej współpracy - zarówno współpracy z Januszem Kamieńskim jak i całym zespołem. Coś co w przypadku dosyć złożonych i długotrwałych projektów jak nasza współpraca jest nie do przecenienia - od początku mieliśmy wrażanie, że wspólnie z EC tworzymy pewne rozwiązania, oczywiście na bazie ich wiedzy, umiejętności i know-how jednak były to rozwiązania wypracowane specjalnie dla naszej organizacji. Efekty tych działań było widać dosyć szybko ponieważ procedur, standardów pracy, siatek kompetencji w dużej mierze pozwoliło nam usystematyzować pracę biur reklamy i wdrożyć procedury, które z pewnością bezpośrednio przekładały się na efektywność pracy. W kolejnym roku, po przeprowadzeniu tego programu w rankingu biur reklamy Media i Marketing Polska odnotowaliśmy lepsze oceny na większości wymiarów niż rok wcześniej, co bez wątpienia także było skutkiem wdrożenia procesu zarządzania doświadczeniami klientów.

 

Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez zarządzanie wartościami?

 

Wartości są najważniejszym motorem każdego działania. Za każdą naszą decyzją kryje się jakaś wartość. Dotyczy to zarówno działań podejmowanych w pracy, jak i decyzji zakupowych. Pracujemy, bo realizujemy nasze wartości. Kupujemy dane produkty, czy usługi, bo oczekujemy, że będą dla nas wartościowe. W tym kontekście, zdolność do zarządzania wartościami stanowi klucz do osiągnięcia niedościgłej przewagi konkurencyjnej. Janusz Kamieński pokazuje trzypunktową drogę do osiągnięcia powyższego celu.