Artykuły

Zarządzanie Doświadczeniem Klienta (CEM)

W erze doświadczeń klientów, tym co ma znaczenie, jest zdolność całego przedsiębiorstwa do zapewnienia klientom wyjątkowych, wyróżniających, atrakcyjnych i wartościowych przeżyć w każdym punkcie styku. Philip Kotler już dawno zaprzeczył swoim tezom z własnych podręczników do marketingu sprzed 2005 roku. Marketing, jak to ujął szef TBWA – największej na świecie agencji reklamowej nabiera nowego znaczenia i jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje wewnątrz danej firmy. A w sukurs idzie mu dział HR, który jako jedyny działa na wskroś całej strukturze organizacyjnej i na dodatek odpowiada za to, że w firmie działają właściwi ludzie na właściwych stanowiskach, z odpowiednim poziomem zaangażowania.

Każde przedsiębiorstwo, od samego początku swojego istnienia generuje określone doświadczenia swoim klientom. Ale czy potrafi nimi zarządzać? Czy potrafi w sposób systemowy i zaplanowany działać tak, by dostarczać klientom przeżyć i doznań pożądanych przez nich i takich, za jakie gotowi są płacić? Temu właśnie służy proces Zarządzanie Doświadczeniem Klienta (CEM – Customer Experience Management). EC specjalizuje się w wykorzystywaniu najlepszych praktyk wynikających z CEM do podnoszenia efektywności biznesowej swoich klientów.

Już od 2008 roku konsultanci EC badają mocne i słabe strony działających w Polsce przedsiębiorstw w ich zdolności do zarządzania doświadczeniami klientów. Dzięki temu, prowadzone przez nas doradztwo opieramy na własnej wiedzy i wieloletnich doświadczeniach, a nie informacjach wyczytanych gdzieś w internecie. Tutaj więcej informacji o prowadzonych przez nas badaniach.

cem-3