CX-safari

Po co wyważać otwarte drzwi, skoro można uczyć się na doświadczeniach innych osób? Organizujemy i facylitujemy odwiedziny wybranej grupy pracowników w różnorodnych organizacjach znanych ze zdolności do zarządzania doświadczeniami klientów, innowacyjnego myślenia, innowacyjnych produktów, czy skutecznych wdrożeń. Dzięki temu, z pierwszej ręki można pozyskać inspirację do zmian we własnym przedsiębiorstwie.

Ponieważ potrzeby rozwojowe, inspiracyjne, czy edukacyjne są mocno różnorodne i zależą od wyzwań, celów i specyfiki danej firmy, czy grupy osób, CX-Safari organizujemy za każdym razem w inny sposób, projektując jego przebieg wraz z klientem.

 

REZULTATY

Przypadek dużego hipermarketu

Hipermarket stał u progu dużego projektu, którego celem było radykalne podniesienie skuteczności sprzedażowej. Rozwiązaniem miało być zaangażowanie całego personelu w wypracowanie i skuteczne wdrożenie zmian w swoim otoczeniu. Aby tak się stało, personel miał być zaproszony do przeformułowania Wizji i Strategii przedsiębiorstwa. Tak radykalne podejście do kwestii zaangażowania pracowników firmy wymagało zmian w postawach i podejściu menedżerów. W tym celu, grupa kilkudziesięciu menedżerów wzięła udział w CX-Safari. Konsultant EC przeprowadził facylitację tygodniowego pobytu całej grupy w San Francisko i okolicach (w tym Dolinie Krzemowej). Codziennie spotykaliśmy się z różnymi przedsiębiorstwami na ich terenie, zdobywając wiedzę na temat ich sposobu budowania przewagi konkurencyjnej poprzez zapewnianie cennych dla klientów wartości. W efekcie, management team w pełni zaangażował się w projekt mający na celu wydelegowanie i uprawnienie pracowników firmy do wypracowania nowej wizji, strategii i generatorów wartości przedsiębiorstwa. Dobrowolne dzielenie się władzą nigdy nie jest łatwe, niemniej w przypadku wspomnianego przedsiębiorstwa, proces angażowania personelu zakończył się znaczącym sukcesem – poziom zaangażowania pracowników wzrósł we wszystkich badanych obszarach, a firma zrealizowała swoje ambitne cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami na info@e-c.com.pl jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak przeprowadzić CX-Safari.

Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.