Audyty

Zaraz po określeniu celów biznesowych projektu przystępujemy do precyzyjnej analizy sytuacji. W tym celu oferujemy szereg różnorodnych badań, dobieranych, lub każdorazowo wręcz projektowanych pod określoną sytuację, wyzwania i potrzeby naszych klientów:

 • badania jakościowe, pozwalające odkryć unikatową wiedzę na temat wartości, za które chcą płacić klienci – kliknij, żeby poczytać więcej na temat prowadzonych przez nas badań klientów
 • badania ilościowe klientów, które pozwalają m.in. odkryć poziom Wskaźnika Satysfakcji Klientów, czy poziom gotowości do rekomendacji (NPS)
 • badania marketingowe firm i rynku
 • badania zaangażowania i/lub satysfakcji pracowników
 • badania oczekiwania pracowników w stosunku do ich przełożonych, co pozwala wypracować specyficzne dla danej organizacji zasady leadershipowe, menedżerskie, czy komunikacyjne
 • badania spójności procesów biznesowych ze strategią i kulturą organizacyjną


Przeczytaj również o innych audytach, które prowadzimy:
 • Audyty organizacyjne w obszarze Employee Experience Management
 • Audyty organizacyjne w obszarze Customer Experience Management

   

  REFERENCJE

  Pani Iwona Kossmann, właścicielka Kossmann Fashion, Prezes Deni Cler 2008-2010, obecnie Prezes Marquard Media

  Pani Iwona opowiada jak dzięki jakościowym badaniom oczekiwań klientów zrealizowanych przez nas, pomogliśmy Deni Cler radykalnie zwiększyć rentowność.

   

  Janusz Naglik, General Manager Akzo Nobel Decorative Paints Poland

  W ramach współpracy z Panem Januszem Kamieńskim oraz Piotrem Machowskim z firmy Executive-Conversation, zrealizowany został dla Banku Zachodniego WBK projekt obejmując przygotowanie rekomendacji dla programu badawczego uwzględniającego metodologię zarządzania doświadczeniami klientów.Projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Współpracę oceniam wysoko, doceniając otwartość i zaangażowanie się konsultantów w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, a w szczególności wsparcie w poszukiwaniu inspiracji do poszukiwania rozwiązań z perspektywy klienta.

  Piotr Mucha, Dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością i Doświadczeniem Klienta

  W 3 kwartale tego roku konsultanci Excecutive-Conversation przeprowadzili dla naszej firmy audyt oczekiwań klientów. Spodziewałem się potwierdzenia istniejącej w firmie wiedzy. Jednak dzięki badaniu otrzymaliśmy precyzyjny zastrzyk nowej informacji w formie, która pozwala nam stworzyć nowe procesy z focusem na najważniejsze oczekiwania klientów. Finalnie liczę, że stworzymy obszar trudnej do powielenia przewagi konkurencyjnej.

  Barbara Dzida, Dyrektor Marketingu Bibby Finance

  Konsultanci EC przeprowadzili dla nas projekt w ramach którego badaliśmy co stanowi faktyczną wartość dla naszych istniejących klientów. Od dłuższego czasu nasi handlowcy sygnalizowali odmienne oczekiwania potencjalnych klientów, jednak zawsze były to ogólniki.Zanim zdecydowaliśmy się wprowadzić jakiekolwiek zmiany w naszych produktach i procesach obsługi klienta chcieliśmy dowiedzieć się więcej o faktycznych oczekiwaniach grupy docelowej. Badania przeprowadzone przez Executive-Conversation pozwoliły nam dokładnie sprecyzować co jest ważne dla klientów i rozpocząć proces niezbędnych zmian organizacyjnych i procesowych mających na celu zmianę strategii firmy, oraz większe ukierunkowanie na klienta.

Przeczytaj co inni klienci sądzą na temat współpracy z EC i osiągniętymi dzięki naszym konsultantom rezultatami.

Executive-Conversation © 2004 - 2016. All rights reserved.