Projektowanie zmian

W dobie hiper konkurencyjności doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw musi uwzględniać dwa istotne czynniki:

   
 • błyskawicznie zmieniające się wyzwania rynkowe
 • konieczność szybkiego zaangażowania pracowników we wdrażanie zaprojektowanego rozwiązania

Aby spełnić te wymagania, projektujemy strategię realizacji celów biznesowych wspólnie z naszymi klientami. Dzięki temu nasze rozwiązania są szybko i skutecznie wdrażane i nie leżą na półce, jako kolejny Raport jednej z "wielkich firm doradczych". Oto przykładowe tematy, które konsultanci EC projektują wspólnie z klientami:

 • Strategia przedsiębiorstwa/marki/działu/produktu itd.
 • Strategia pozycjonowania firmy/marki/produktu na rynku
 • Generatory wartości (słowa klucze, odzwierciedlające sposób w jaki firma chce dostarczać/generować wartość klientom)
 • Obietnica marki – co klientowi obiecujemy (lista zachowań, jakich klient może się spodziewać od danej marki, firmy, jej pracowników)
 • Ścieżki klientów we wszystkich punktach styku – to jedna z naszych koronnych kompetencji. Jesteśmy gotowi zaprojektować w szczegółach doznania, jakich klient ma doświadczać w relacji z twoim przedsiębiorstwem, działem, ludźmi; w każdym albo tylko w wybranych punktach styku; w sposób wyróżniający twoją markę i pozwalający na wybicie się ponad konkurencję.
 • Budowanie gotowości do zarządzania doświadczeniem klienta
 • Projektujemy zmiany w organizacji na poziomie produktów, procesów i zachowań ludzi tak, aby wszystkie one powodowały, że klient doznaje pożądanych przez siebie doświadczeń we wszystkich, bądź wybranych punktach styku z marką.
 • Procesy, standardy i procedury, mające sprzyjać realizacji strategii. Optymalizację procesów biznesowych zaczynamy od analizy wartości tworzonej przez zastane procesy (ASIS). Prowadzimy wywiady, po których powstaje dokumentacja obrazująca wyjściową strukturę procesów, ich właścicieli, cele i mierniki. Następnie wspólnie z właścicielami procesów szukamy sposobów na podniesienie wartości tworzonej przez ich procesy (TOBE) w taki sposób, aby spełnić oczekiwania klientów (wewnętrznych lub zewnętrznych). Jednocześnie eliminujemy te aktywności w procesach, które nie tworzą wartości i powodują straty. W wyniku tych prac powstaje plan działań, który określa, jakie zmiany i w jakiej kolejności należy wprowadzić do procesów.
 • Systemy pomiaru efektywności (BSC, MBO, KPI) i towarzyszące im systemy motywacyjne. Zapewnienie dostarczania przez procesy nowej wartości wymaga zwykle przebudowy systemu pomiaru efektywności procesów (KPI). Nowe mierniki zapewniają właścicielom procesów możliwość codziennego zarządzania ich procesami w taki sposób, aby klienci w wyniku interakcji z firmą otrzymywali dokładnie takie doświadczenia, za które chcą płacić. Nowe mierniki pozwalają także na modyfikację systemów motywacyjnych tak, aby ocena pracowników obejmowała ich wkład w tworzenie wartości zgodnych z obietnicą marki.

 

REFERENCJE

Janusz Diemko, Dyrektor Generalny FIRST DATA Polska

"Proces CEM, który rozpoczęliśmy, współpracując z konsultantami EC, pozwolił odkryć i ocenić kluczowe obszary ważne dla naszych klientów, poznać ich oczekiwania wobec firmy oraz braki w obecnym poziomie świadczonych usług. Seria warsztatów planistycznych pozwoliła na określenie kierunków niezbędnych zmian organizacyjnych i procesowych mających na celu dokonane transformacji firmy z naciskiem na strategiczne ukierunkowanie na klienta i myślenie w kategoriach klientów."

 
 

Przeczytaj co inni klienci sądzą na temat współpracy z EC i osiągniętymi dzięki naszym konsultantom rezultatami.

 

 

REZULTATY  

Przypadek dużej firmy produkcyjnej

W firmie planowano zmienić sposób zarządzania z hierarchicznego na zarządzanie strumieniami wartości. Poprowadzone warsztaty kreatywne i planistyczne (skorzystaliśmy z metafory topniejącej góry lodowej, z której muszą się ewakuować pingwiny – patrz książka „Gdy góra lodowa topnieje” Johna Kottera), pozwoliły na zmianę sposobu myślenia uczestników, oraz zaplanowanie i wdrożenie nowego systemu zarządzania. Dzięki temu, znaczna restrukturyzacja firmy (konsolidacja czterech fabryk do dwóch podwójnych fabryk i wynikające z tego zmiany na poziomie struktury, procesów produkcyjnych, zespołów itd.) zakończyła się pełnym sukcesem.