CELEBRUJEMY 10 ROCZNICĘ THINKTANK

Z okazji 10-lecia swojej działalności THINTANK oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych, zorganizowały debatę: "Człowiek przyszłości. Trendy i innowacje". W wydarzeniu wziął udział Janusz Kamieński, który jako członk Rady Ekspertów THINKTANK wspiera działalność i rozwój tej organizacji od samego początku jej istnienia. Poczytaj więcej o wydarzeniu.

Na zdjęciu Janusz Kamieński z Małgorzatą Bonikowską, współzałożycielką i Prezeską THINKTANK.W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości. Od prawej stoją: Robert Reinfuss, Janusz Kamieński oraz dwaj innymi uczestnicy.