Badania jakościowe dla Kingspann

Przeprowadzamy badanie jakości obsługi klienta w KINGSPAN (Tajemniczy klient). Wnioski stają się podstawą do opracowania nowych procedur i standardów pracy w Dziale Obsługi Klienta oraz rozwoju jego personelu.