Zarządzanie doświadczeniami klientów

Think Tank Magazine, w swoim II wydaniu publikuje artykuł Janusza Kamieńskiego pt. "Zarządzanie doświadczeniami klientów".