AFRISO

Po dwóch latach współpracy przy budowaniu zdolności naszego klienta – firmy AFRISO – do zarządzania doświadczeniami swoich klientów, prowadzimy badania ilościowe mające oszacować obecny poziom satysfakcji ze współpracy z AFRISO, a także Net Promotor Score.