Jak wygrać z konkurencją mimo jej nadmiaru?

Janusz Kamieński występuje podczas konferencji "RYNEK USŁUG EDUKACYJNYCH W CZASACH HIPERKONKURENCJIPOMIĘDZY JAKOŚCIĄ A HAŁAŚLIWOŚCIĄ", organizowanej przez KDK oraz PARP. Janusz doradził uczestnikom z firm szkoleniowych z całej Polski jak mogą wygrać z konkurencją w czasach zdefiniowanych jako ekonomia doświadczeń (experience economy).