Zarządzanie projektami w DAFA

Kolejnym etapem współpracy z firmą Interchemall jest rozpoczęty właśnie proces przygotowania wybranego grona kierowników, oraz szefowej PMO (Project Management Office) do skutecznego zarządzania projektami.

Executive-Conversation © 2004 - 2019. All rights reserved.