Warsztaty z zakresu zaawansowanego CEM dla Play

Kontynuujemy prace doradcze i rozwojowe dla zespołu CEM w PLAY.