Oddolna Wizja i Strategia w AFRISO

W kolejnej już firmie realizujemy program mający na celu wypracowanie Wizji i Strategii firmy poprzez zaangażowanie w tym celu wszystkich pracowników firmy. EC wypraktykowało ten sposób tworzenia Wizji już szereg lat temu. Realizowaliśmy go zarówno dla mikro przedsiębiorstw, SME, jak i dla wielkich korporacji (w Auchan w projekcie uczestniczyło >10 000 osób). Niezmiennie kapitalnym efektem jest ogromny wzrost zaangażowania całego personelu w realizację strategii, co przekłada się na wybitną skuteczność w osiąganiu celów biznesowych przedsiębiorstw. Jak to zrobić? Zapraszamy do kontaktu na info@e-c.com.pl.